شهر کیاسر     طول جغرافیایی : ۵۳°۳۲´۲۵˝E     عرض جغرافیایی : ۳۶°۱۴´۲۲˝N

 

اوقات شرعی به افق شهر کیاسر

 

برای دیدن تصاویر در اندازه بزرگتر روی آنها کلیک کنید.

 

ghebleh-map

 

 اوقات شرعی به افق شهر کیاسر در ماه جاری …

 

منبع اطلاعات : موسسه فرهنگی شهید آوینی و مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

 

اوقات شرعی به افق شهر کیاسر در سال ۱۳۹۵

 

 
روز تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب تاریخ قمری
یکشنبه ۱۳۹۵/۱/۱ ۰۴:۳۴:۱۳ ۰۵:۵۸:۴۱ ۱۲:۰۳:۱۱ ۱۸:۰۷:۴۱ ۱۸:۲۵:۵۳ ۲۳:۲۰:۵۷ ۱۴۳۷/۰۶/۱۰
دوشنبه ۱۳۹۵/۱/۲ ۰۵:۳۲:۳۹ ۰۶:۵۷:۱۴ ۱۳:۰۲:۵۳ ۱۹:۰۸:۳۲ ۱۹:۲۶:۴۵ ۰۰:۲۰:۳۶ ۱۴۳۷/۰۶/۱۱
سه شنبه ۱۳۹۵/۱/۳ ۰۵:۳۱:۰۶ ۰۶:۵۵:۴۷ ۱۳:۰۲:۳۵ ۱۹:۰۹:۲۴ ۱۹:۲۷:۳۷ ۰۰:۲۰:۱۵ ۱۴۳۷/۰۶/۱۲
چهار شنبه ۱۳۹۵/۱/۴ ۰۵:۲۹:۳۲ ۰۶:۵۴:۱۹ ۱۳:۰۲:۱۷ ۱۹:۱۰:۱۵ ۱۹:۲۸:۲۹ ۰۰:۱۹:۵۴ ۱۴۳۷/۰۶/۱۳
پنج شنبه ۱۳۹۵/۱/۵ ۰۵:۲۷:۵۷ ۰۶:۵۲:۵۲ ۱۳:۰۱:۵۹ ۱۹:۱۱:۰۷ ۱۹:۲۹:۲۱ ۰۰:۱۹:۳۲ ۱۴۳۷/۰۶/۱۴
جمعه ۱۳۹۵/۱/۶ ۰۵:۲۶:۲۲ ۰۶:۵۱:۲۴ ۱۳:۰۱:۴۱ ۱۹:۱۱:۵۸ ۱۹:۳۰:۱۳ ۰۰:۱۹:۱۰ ۱۴۳۷/۰۶/۱۵
شنبه ۱۳۹۵/۱/۷ ۰۵:۲۴:۴۷ ۰۶:۴۹:۵۷ ۱۳:۰۱:۲۳ ۱۹:۱۲:۴۹ ۱۹:۳۱:۰۵ ۰۰:۱۸:۴۸ ۱۴۳۷/۰۶/۱۶
یکشنبه ۱۳۹۵/۱/۸ ۰۵:۲۳:۱۱ ۰۶:۴۸:۳۰ ۱۳:۰۱:۰۵ ۱۹:۱۳:۴۰ ۱۹:۳۱:۵۶ ۰۰:۱۸:۲۶ ۱۴۳۷/۰۶/۱۷
دوشنبه ۱۳۹۵/۱/۹ ۰۵:۲۱:۳۵ ۰۶:۴۷:۰۲ ۱۳:۰۰:۴۷ ۱۹:۱۴:۳۱ ۱۹:۳۲:۴۸ ۰۰:۱۸:۰۳ ۱۴۳۷/۰۶/۱۸
سه شنبه ۱۳۹۵/۱/۱۰ ۰۵:۱۹:۵۹ ۰۶:۴۵:۳۵ ۱۳:۰۰:۲۹ ۱۹:۱۵:۲۲ ۱۹:۳۳:۴۰ ۰۰:۱۷:۴۱ ۱۴۳۷/۰۶/۱۹
چهار شنبه ۱۳۹۵/۱/۱۱ ۰۵:۱۸:۲۳ ۰۶:۴۴:۰۹ ۱۳:۰۰:۱۱ ۱۹:۱۶:۱۳ ۱۹:۳۴:۳۲ ۰۰:۱۷:۱۸ ۱۴۳۷/۰۶/۲۰
پنج شنبه ۱۳۹۵/۱/۱۲ ۰۵:۱۶:۴۶ ۰۶:۴۲:۴۲ ۱۲:۵۹:۵۳ ۱۹:۱۷:۰۴ ۱۹:۳۵:۲۴ ۰۰:۱۶:۵۵ ۱۴۳۷/۰۶/۲۱
جمعه ۱۳۹۵/۱/۱۳ ۰۵:۱۵:۰۹ ۰۶:۴۱:۱۵ ۱۲:۵۹:۳۵ ۱۹:۱۷:۵۵ ۱۹:۳۶:۱۶ ۰۰:۱۶:۳۲ ۱۴۳۷/۰۶/۲۲
شنبه ۱۳۹۵/۱/۱۴ ۰۵:۱۳:۳۲ ۰۶:۳۹:۴۹ ۱۲:۵۹:۱۷ ۱۹:۱۸:۴۵ ۱۹:۳۷:۰۹ ۰۰:۱۶:۰۹ ۱۴۳۷/۰۶/۲۳
یکشنبه ۱۳۹۵/۱/۱۵ ۰۵:۱۱:۵۵ ۰۶:۳۸:۲۳ ۱۲:۵۹:۰۰ ۱۹:۱۹:۳۶ ۱۹:۳۸:۰۱ ۰۰:۱۵:۴۵ ۱۴۳۷/۰۶/۲۴
دوشنبه ۱۳۹۵/۱/۱۶ ۰۵:۱۰:۱۷ ۰۶:۳۶:۵۸ ۱۲:۵۸:۴۲ ۱۹:۲۰:۲۷ ۱۹:۳۸:۵۳ ۰۰:۱۵:۲۲ ۱۴۳۷/۰۶/۲۵
سه شنبه ۱۳۹۵/۱/۱۷ ۰۵:۰۸:۴۰ ۰۶:۳۵:۳۳ ۱۲:۵۸:۲۵ ۱۹:۲۱:۱۸ ۱۹:۳۹:۴۵ ۰۰:۱۴:۵۹ ۱۴۳۷/۰۶/۲۶
چهار شنبه ۱۳۹۵/۱/۱۸ ۰۵:۰۷:۰۳ ۰۶:۳۴:۰۸ ۱۲:۵۸:۰۸ ۱۹:۲۲:۰۹ ۱۹:۴۰:۳۸ ۰۰:۱۴:۳۶ ۱۴۳۷/۰۶/۲۷
پنج شنبه ۱۳۹۵/۱/۱۹ ۰۵:۰۵:۲۵ ۰۶:۳۲:۴۳ ۱۲:۵۷:۵۱ ۱۹:۲۲:۵۹ ۱۹:۴۱:۳۰ ۰۰:۱۴:۱۲ ۱۴۳۷/۰۶/۲۸
جمعه ۱۳۹۵/۱/۲۰ ۰۵:۰۳:۴۸ ۰۶:۳۱:۱۹ ۱۲:۵۷:۳۵ ۱۹:۲۳:۵۰ ۱۹:۴۲:۲۳ ۰۰:۱۳:۴۹ ۱۴۳۷/۰۶/۲۹
شنبه ۱۳۹۵/۱/۲۱ ۰۵:۰۲:۱۱ ۰۶:۲۹:۵۶ ۱۲:۵۷:۱۸ ۱۹:۲۴:۴۱ ۱۹:۴۳:۱۶ ۰۰:۱۳:۲۶ ۱۴۳۷/۰۷/۰۱
یکشنبه ۱۳۹۵/۱/۲۲ ۰۵:۰۰:۳۳ ۰۶:۲۸:۳۳ ۱۲:۵۷:۰۲ ۱۹:۲۵:۳۲ ۱۹:۴۴:۰۸ ۰۰:۱۳:۰۳ ۱۴۳۷/۰۷/۰۲
دوشنبه ۱۳۹۵/۱/۲۳ ۰۴:۵۸:۵۶ ۰۶:۲۷:۱۰ ۱۲:۵۶:۴۷ ۱۹:۲۶:۲۳ ۱۹:۴۵:۰۱ ۰۰:۱۲:۴۰ ۱۴۳۷/۰۷/۰۳
سه شنبه ۱۳۹۵/۱/۲۴ ۰۴:۵۷:۱۹ ۰۶:۲۵:۴۸ ۱۲:۵۶:۳۱ ۱۹:۲۷:۱۴ ۱۹:۴۵:۵۴ ۰۰:۱۲:۱۷ ۱۴۳۷/۰۷/۰۴
چهار شنبه ۱۳۹۵/۱/۲۵ ۰۴:۵۵:۴۳ ۰۶:۲۴:۲۷ ۱۲:۵۶:۱۶ ۱۹:۲۸:۰۵ ۱۹:۴۶:۴۸ ۰۰:۱۱:۵۴ ۱۴۳۷/۰۷/۰۵
پنج شنبه ۱۳۹۵/۱/۲۶ ۰۴:۵۴:۰۶ ۰۶:۲۳:۰۶ ۱۲:۵۶:۰۱ ۱۹:۲۸:۵۶ ۱۹:۴۷:۴۱ ۰۰:۱۱:۳۱ ۱۴۳۷/۰۷/۰۶
جمعه ۱۳۹۵/۱/۲۷ ۰۴:۵۲:۳۰ ۰۶:۲۱:۴۶ ۱۲:۵۵:۴۷ ۱۹:۲۹:۴۷ ۱۹:۴۸:۳۴ ۰۰:۱۱:۰۸ ۱۴۳۷/۰۷/۰۷
شنبه ۱۳۹۵/۱/۲۸ ۰۴:۵۰:۵۴ ۰۶:۲۰:۲۷ ۱۲:۵۵:۳۲ ۱۹:۳۰:۳۸ ۱۹:۴۹:۲۸ ۰۰:۱۰:۴۶ ۱۴۳۷/۰۷/۰۸
یکشنبه ۱۳۹۵/۱/۲۹ ۰۴:۴۹:۱۸ ۰۶:۱۹:۰۸ ۱۲:۵۵:۱۹ ۱۹:۳۱:۲۹ ۱۹:۵۰:۲۱ ۰۰:۱۰:۲۴ ۱۴۳۷/۰۷/۰۹
دوشنبه ۱۳۹۵/۱/۳۰ ۰۴:۴۷:۴۳ ۰۶:۱۷:۵۰ ۱۲:۵۵:۰۵ ۱۹:۳۲:۲۱ ۱۹:۵۱:۱۵ ۰۰:۱۰:۰۲ ۱۴۳۷/۰۷/۱۰
سه شنبه ۱۳۹۵/۱/۳۱ ۰۴:۴۶:۰۸ ۰۶:۱۶:۳۲ ۱۲:۵۴:۵۲ ۱۹:۳۳:۱۲ ۱۹:۵۲:۰۹ ۰۰:۰۹:۴۰ ۱۴۳۷/۰۷/۱۱
چهار شنبه ۱۳۹۵/۲/۱ ۰۴:۴۴:۳۴ ۰۶:۱۵:۱۶ ۱۲:۵۴:۴۰ ۱۹:۳۴:۰۳ ۱۹:۵۳:۰۳ ۰۰:۰۹:۱۹ ۱۴۳۷/۰۷/۱۲
پنج شنبه ۱۳۹۵/۲/۲ ۰۴:۴۳:۰۰ ۰۶:۱۴:۰۰ ۱۲:۵۴:۲۸ ۱۹:۳۴:۵۵ ۱۹:۵۳:۵۷ ۰۰:۰۸:۵۷ ۱۴۳۷/۰۷/۱۳
جمعه ۱۳۹۵/۲/۳ ۰۴:۴۱:۲۶ ۰۶:۱۲:۴۶ ۱۲:۵۴:۱۶ ۱۹:۳۵:۴۶ ۱۹:۵۴:۵۱ ۰۰:۰۸:۳۶ ۱۴۳۷/۰۷/۱۴
شنبه ۱۳۹۵/۲/۴ ۰۴:۳۹:۵۳ ۰۶:۱۱:۳۲ ۱۲:۵۴:۰۵ ۱۹:۳۶:۳۸ ۱۹:۵۵:۴۵ ۰۰:۰۸:۱۶ ۱۴۳۷/۰۷/۱۵
یکشنبه ۱۳۹۵/۲/۵ ۰۴:۳۸:۲۱ ۰۶:۱۰:۱۹ ۱۲:۵۳:۵۴ ۱۹:۳۷:۲۹ ۱۹:۵۶:۳۹ ۰۰:۰۷:۵۵ ۱۴۳۷/۰۷/۱۶
دوشنبه ۱۳۹۵/۲/۶ ۰۴:۳۶:۴۹ ۰۶:۰۹:۰۶ ۱۲:۵۳:۴۴ ۱۹:۳۸:۲۱ ۱۹:۵۷:۳۴ ۰۰:۰۷:۳۵ ۱۴۳۷/۰۷/۱۷
سه شنبه ۱۳۹۵/۲/۷ ۰۴:۳۵:۱۸ ۰۶:۰۷:۵۵ ۱۲:۵۳:۳۴ ۱۹:۳۹:۱۳ ۱۹:۵۸:۲۸ ۰۰:۰۷:۱۵ ۱۴۳۷/۰۷/۱۸
چهار شنبه ۱۳۹۵/۲/۸ ۰۴:۳۳:۴۸ ۰۶:۰۶:۴۵ ۱۲:۵۳:۲۵ ۱۹:۴۰:۰۴ ۱۹:۵۹:۲۳ ۰۰:۰۶:۵۶ ۱۴۳۷/۰۷/۱۹
پنج شنبه ۱۳۹۵/۲/۹ ۰۴:۳۲:۱۸ ۰۶:۰۵:۳۶ ۱۲:۵۳:۱۶ ۱۹:۴۰:۵۶ ۲۰:۰۰:۱۷ ۰۰:۰۶:۳۷ ۱۴۳۷/۰۷/۲۰
جمعه ۱۳۹۵/۲/۱۰ ۰۴:۳۰:۵۰ ۰۶:۰۴:۲۸ ۱۲:۵۳:۰۸ ۱۹:۴۱:۴۷ ۲۰:۰۱:۱۲ ۰۰:۰۶:۱۸ ۱۴۳۷/۰۷/۲۱
شنبه ۱۳۹۵/۲/۱۱ ۰۴:۲۹:۲۲ ۰۶:۰۳:۲۱ ۱۲:۵۳:۰۰ ۱۹:۴۲:۳۹ ۲۰:۰۲:۰۶ ۰۰:۰۶:۰۰ ۱۴۳۷/۰۷/۲۲
یکشنبه ۱۳۹۵/۲/۱۲ ۰۴:۲۷:۵۵ ۰۶:۰۲:۱۵ ۱۲:۵۲:۵۳ ۱۹:۴۳:۳۰ ۲۰:۰۳:۰۱ ۰۰:۰۵:۴۲ ۱۴۳۷/۰۷/۲۳
دوشنبه ۱۳۹۵/۲/۱۳ ۰۴:۲۶:۲۸ ۰۶:۰۱:۱۰ ۱۲:۵۲:۴۶ ۱۹:۴۴:۲۲ ۲۰:۰۳:۵۵ ۰۰:۰۵:۲۵ ۱۴۳۷/۰۷/۲۴
سه شنبه ۱۳۹۵/۲/۱۴ ۰۴:۲۵:۰۳ ۰۶:۰۰:۰۷ ۱۲:۵۲:۴۰ ۱۹:۴۵:۱۳ ۲۰:۰۴:۵۰ ۰۰:۰۵:۰۸ ۱۴۳۷/۰۷/۲۵
چهار شنبه ۱۳۹۵/۲/۱۵ ۰۴:۲۳:۳۹ ۰۵:۵۹:۰۵ ۱۲:۵۲:۳۵ ۱۹:۴۶:۰۵ ۲۰:۰۵:۴۴ ۰۰:۰۴:۵۲ ۱۴۳۷/۰۷/۲۶
پنج شنبه ۱۳۹۵/۲/۱۶ ۰۴:۲۲:۱۶ ۰۵:۵۸:۰۳ ۱۲:۵۲:۳۰ ۱۹:۴۶:۵۶ ۲۰:۰۶:۳۹ ۰۰:۰۴:۳۶ ۱۴۳۷/۰۷/۲۷
جمعه ۱۳۹۵/۲/۱۷ ۰۴:۲۰:۵۴ ۰۵:۵۷:۰۳ ۱۲:۵۲:۲۵ ۱۹:۴۷:۴۷ ۲۰:۰۷:۳۳ ۰۰:۰۴:۲۰ ۱۴۳۷/۰۷/۲۸
شنبه ۱۳۹۵/۲/۱۸ ۰۴:۱۹:۳۳ ۰۵:۵۶:۰۵ ۱۲:۵۲:۲۱ ۱۹:۴۸:۳۸ ۲۰:۰۸:۲۷ ۰۰:۰۴:۰۵ ۱۴۳۷/۰۷/۲۹
یکشنبه ۱۳۹۵/۲/۱۹ ۰۴:۱۸:۱۳ ۰۵:۵۵:۰۷ ۱۲:۵۲:۱۸ ۱۹:۴۹:۲۹ ۲۰:۰۹:۲۱ ۰۰:۰۳:۵۱ ۱۴۳۷/۰۷/۳۰
دوشنبه ۱۳۹۵/۲/۲۰ ۰۴:۱۶:۵۵ ۰۵:۵۴:۱۱ ۱۲:۵۲:۱۶ ۱۹:۵۰:۲۰ ۲۰:۱۰:۱۵ ۰۰:۰۳:۳۷ ۱۴۳۷/۰۸/۰۱
سه شنبه ۱۳۹۵/۲/۲۱ ۰۴:۱۵:۳۷ ۰۵:۵۳:۱۷ ۱۲:۵۲:۱۳ ۱۹:۵۱:۱۰ ۲۰:۱۱:۰۹ ۰۰:۰۳:۲۴ ۱۴۳۷/۰۸/۰۲
چهار شنبه ۱۳۹۵/۲/۲۲ ۰۴:۱۴:۲۲ ۰۵:۵۲:۲۳ ۱۲:۵۲:۱۲ ۱۹:۵۲:۰۰ ۲۰:۱۲:۰۲ ۰۰:۰۳:۱۱ ۱۴۳۷/۰۸/۰۳
پنج شنبه ۱۳۹۵/۲/۲۳ ۰۴:۱۳:۰۷ ۰۵:۵۱:۳۲ ۱۲:۵۲:۱۱ ۱۹:۵۲:۵۰ ۲۰:۱۲:۵۶ ۰۰:۰۲:۵۹ ۱۴۳۷/۰۸/۰۴
جمعه ۱۳۹۵/۲/۲۴ ۰۴:۱۱:۵۴ ۰۵:۵۰:۴۱ ۱۲:۵۲:۱۱ ۱۹:۵۳:۴۰ ۲۰:۱۳:۴۹ ۰۰:۰۲:۴۷ ۱۴۳۷/۰۸/۰۵
شنبه ۱۳۹۵/۲/۲۵ ۰۴:۱۰:۴۲ ۰۵:۴۹:۵۲ ۱۲:۵۲:۱۱ ۱۹:۵۴:۳۰ ۲۰:۱۴:۴۱ ۰۰:۰۲:۳۶ ۱۴۳۷/۰۸/۰۶
یکشنبه ۱۳۹۵/۲/۲۶ ۰۴:۰۹:۳۲ ۰۵:۴۹:۰۴ ۱۲:۵۲:۱۲ ۱۹:۵۵:۱۹ ۲۰:۱۵:۳۳ ۰۰:۰۲:۲۶ ۱۴۳۷/۰۸/۰۷
دوشنبه ۱۳۹۵/۲/۲۷ ۰۴:۰۸:۲۴ ۰۵:۴۸:۱۸ ۱۲:۵۲:۱۳ ۱۹:۵۶:۰۸ ۲۰:۱۶:۲۵ ۰۰:۰۲:۱۶ ۱۴۳۷/۰۸/۰۸
سه شنبه ۱۳۹۵/۲/۲۸ ۰۴:۰۷:۱۷ ۰۵:۴۷:۳۴ ۱۲:۵۲:۱۵ ۱۹:۵۶:۵۶ ۲۰:۱۷:۱۷ ۰۰:۰۲:۰۶ ۱۴۳۷/۰۸/۰۹
چهار شنبه ۱۳۹۵/۲/۲۹ ۰۴:۰۶:۱۲ ۰۵:۴۶:۵۱ ۱۲:۵۲:۱۷ ۱۹:۵۷:۴۴ ۲۰:۱۸:۰۸ ۰۰:۰۱:۵۸ ۱۴۳۷/۰۸/۱۰
پنج شنبه ۱۳۹۵/۲/۳۰ ۰۴:۰۵:۰۸ ۰۵:۴۶:۰۹ ۱۲:۵۲:۲۰ ۱۹:۵۸:۳۱ ۲۰:۱۸:۵۸ ۰۰:۰۱:۵۰ ۱۴۳۷/۰۸/۱۱
جمعه ۱۳۹۵/۲/۳۱ ۰۴:۰۴:۰۶ ۰۵:۴۵:۲۹ ۱۲:۵۲:۲۴ ۱۹:۵۹:۱۸ ۲۰:۱۹:۴۸ ۰۰:۰۱:۴۲ ۱۴۳۷/۰۸/۱۲
شنبه ۱۳۹۵/۳/۱ ۰۴:۰۳:۰۶ ۰۵:۴۴:۵۱ ۱۲:۵۲:۲۸ ۲۰:۰۰:۰۵ ۲۰:۲۰:۳۸ ۰۰:۰۱:۳۶ ۱۴۳۷/۰۸/۱۳
یکشنبه ۱۳۹۵/۳/۲ ۰۴:۰۲:۰۸ ۰۵:۴۴:۱۴ ۱۲:۵۲:۳۳ ۲۰:۰۰:۵۱ ۲۰:۲۱:۲۷ ۰۰:۰۱:۳۰ ۱۴۳۷/۰۸/۱۴
دوشنبه ۱۳۹۵/۳/۳ ۰۴:۰۱:۱۲ ۰۵:۴۳:۳۹ ۱۲:۵۲:۳۸ ۲۰:۰۱:۳۶ ۲۰:۲۲:۱۵ ۰۰:۰۱:۲۴ ۱۴۳۷/۰۸/۱۵
سه شنبه ۱۳۹۵/۳/۴ ۰۴:۰۰:۱۸ ۰۵:۴۳:۰۶ ۱۲:۵۲:۴۳ ۲۰:۰۲:۲۱ ۲۰:۲۳:۰۳ ۰۰:۰۱:۱۹ ۱۴۳۷/۰۸/۱۶
چهار شنبه ۱۳۹۵/۳/۵ ۰۳:۵۹:۲۶ ۰۵:۴۲:۳۴ ۱۲:۵۲:۵۰ ۲۰:۰۳:۰۵ ۲۰:۲۳:۵۰ ۰۰:۰۱:۱۵ ۱۴۳۷/۰۸/۱۷
پنج شنبه ۱۳۹۵/۳/۶ ۰۳:۵۸:۳۵ ۰۵:۴۲:۰۴ ۱۲:۵۲:۵۶ ۲۰:۰۳:۴۹ ۲۰:۲۴:۳۶ ۰۰:۰۱:۱۲ ۱۴۳۷/۰۸/۱۸
جمعه ۱۳۹۵/۳/۷ ۰۳:۵۷:۴۷ ۰۵:۴۱:۳۵ ۱۲:۵۳:۰۳ ۲۰:۰۴:۳۱ ۲۰:۲۵:۲۱ ۰۰:۰۱:۰۹ ۱۴۳۷/۰۸/۱۹
شنبه ۱۳۹۵/۳/۸ ۰۳:۵۷:۰۱ ۰۵:۴۱:۰۸ ۱۲:۵۳:۱۱ ۲۰:۰۵:۱۳ ۲۰:۲۶:۰۶ ۰۰:۰۱:۰۷ ۱۴۳۷/۰۸/۲۰
یکشنبه ۱۳۹۵/۳/۹ ۰۳:۵۶:۱۸ ۰۵:۴۰:۴۳ ۱۲:۵۳:۱۹ ۲۰:۰۵:۵۴ ۲۰:۲۶:۴۹ ۰۰:۰۱:۰۶ ۱۴۳۷/۰۸/۲۱
دوشنبه ۱۳۹۵/۳/۱۰ ۰۳:۵۵:۳۶ ۰۵:۴۰:۲۰ ۱۲:۵۳:۲۷ ۲۰:۰۶:۳۵ ۲۰:۲۷:۳۲ ۰۰:۰۱:۰۵ ۱۴۳۷/۰۸/۲۲
سه شنبه ۱۳۹۵/۳/۱۱ ۰۳:۵۴:۵۷ ۰۵:۳۹:۵۸ ۱۲:۵۳:۳۶ ۲۰:۰۷:۱۴ ۲۰:۲۸:۱۴ ۰۰:۰۱:۰۵ ۱۴۳۷/۰۸/۲۳
چهار شنبه ۱۳۹۵/۳/۱۲ ۰۳:۵۴:۲۰ ۰۵:۳۹:۳۸ ۱۲:۵۳:۴۵ ۲۰:۰۷:۵۳ ۲۰:۲۸:۵۵ ۰۰:۰۱:۰۶ ۱۴۳۷/۰۸/۲۴
پنج شنبه ۱۳۹۵/۳/۱۳ ۰۳:۵۳:۴۵ ۰۵:۳۹:۲۰ ۱۲:۵۳:۵۵ ۲۰:۰۸:۳۰ ۲۰:۲۹:۳۴ ۰۰:۰۱:۰۸ ۱۴۳۷/۰۸/۲۵
جمعه ۱۳۹۵/۳/۱۴ ۰۳:۵۳:۱۳ ۰۵:۳۹:۰۳ ۱۲:۵۴:۰۵ ۲۰:۰۹:۰۷ ۲۰:۳۰:۱۳ ۰۰:۰۱:۱۰ ۱۴۳۷/۰۸/۲۶
شنبه ۱۳۹۵/۳/۱۵ ۰۳:۵۲:۴۳ ۰۵:۳۸:۴۸ ۱۲:۵۴:۱۵ ۲۰:۰۹:۴۲ ۲۰:۳۰:۵۱ ۰۰:۰۱:۱۳ ۱۴۳۷/۰۸/۲۷
یکشنبه ۱۳۹۵/۳/۱۶ ۰۳:۵۲:۱۵ ۰۵:۳۸:۳۵ ۱۲:۵۴:۲۶ ۲۰:۱۰:۱۷ ۲۰:۳۱:۲۷ ۰۰:۰۱:۱۶ ۱۴۳۷/۰۸/۲۸
دوشنبه ۱۳۹۵/۳/۱۷ ۰۳:۵۱:۵۰ ۰۵:۳۸:۲۳ ۱۲:۵۴:۳۷ ۲۰:۱۰:۵۰ ۲۰:۳۲:۰۲ ۰۰:۰۱:۲۰ ۱۴۳۷/۰۸/۲۹
سه شنبه ۱۳۹۵/۳/۱۸ ۰۳:۵۱:۲۸ ۰۵:۳۸:۱۴ ۱۲:۵۴:۴۸ ۲۰:۱۱:۲۳ ۲۰:۳۲:۳۶ ۰۰:۰۱:۲۵ ۱۴۳۷/۰۹/۰۱
چهار شنبه ۱۳۹۵/۳/۱۹ ۰۳:۵۱:۰۸ ۰۵:۳۸:۰۶ ۱۲:۵۵:۰۰ ۲۰:۱۱:۵۴ ۲۰:۳۳:۰۹ ۰۰:۰۱:۳۱ ۱۴۳۷/۰۹/۰۲
پنج شنبه ۱۳۹۵/۳/۲۰ ۰۳:۵۰:۵۰ ۰۵:۳۷:۵۹ ۱۲:۵۵:۱۱ ۲۰:۱۲:۲۴ ۲۰:۳۳:۴۰ ۰۰:۰۱:۳۷ ۱۴۳۷/۰۹/۰۳
جمعه ۱۳۹۵/۳/۲۱ ۰۳:۵۰:۳۵ ۰۵:۳۷:۵۵ ۱۲:۵۵:۲۳ ۲۰:۱۲:۵۲ ۲۰:۳۴:۱۰ ۰۰:۰۱:۴۴ ۱۴۳۷/۰۹/۰۴
شنبه ۱۳۹۵/۳/۲۲ ۰۳:۵۰:۲۳ ۰۵:۳۷:۵۲ ۱۲:۵۵:۳۶ ۲۰:۱۳:۲۰ ۲۰:۳۴:۳۹ ۰۰:۰۱:۵۱ ۱۴۳۷/۰۹/۰۵
یکشنبه ۱۳۹۵/۳/۲۳ ۰۳:۵۰:۱۳ ۰۵:۳۷:۵۰ ۱۲:۵۵:۴۸ ۲۰:۱۳:۴۶ ۲۰:۳۵:۰۶ ۰۰:۰۱:۵۹ ۱۴۳۷/۰۹/۰۶
دوشنبه ۱۳۹۵/۳/۲۴ ۰۳:۵۰:۰۶ ۰۵:۳۷:۵۱ ۱۲:۵۶:۰۱ ۲۰:۱۴:۱۰ ۲۰:۳۵:۳۲ ۰۰:۰۲:۰۸ ۱۴۳۷/۰۹/۰۷
سه شنبه ۱۳۹۵/۳/۲۵ ۰۳:۵۰:۰۱ ۰۵:۳۷:۵۳ ۱۲:۵۶:۱۳ ۲۰:۱۴:۳۴ ۲۰:۳۵:۵۶ ۰۰:۰۲:۱۷ ۱۴۳۷/۰۹/۰۸
چهار شنبه ۱۳۹۵/۳/۲۶ ۰۳:۴۹:۵۹ ۰۵:۳۷:۵۶ ۱۲:۵۶:۲۶ ۲۰:۱۴:۵۶ ۲۰:۳۶:۱۹ ۰۰:۰۲:۲۷ ۱۴۳۷/۰۹/۰۹
پنج شنبه ۱۳۹۵/۳/۲۷ ۰۳:۴۹:۵۹ ۰۵:۳۸:۰۲ ۱۲:۵۶:۳۹ ۲۰:۱۵:۱۶ ۲۰:۳۶:۴۰ ۰۰:۰۲:۳۸ ۱۴۳۷/۰۹/۱۰
جمعه ۱۳۹۵/۳/۲۸ ۰۳:۵۰:۰۲ ۰۵:۳۸:۰۹ ۱۲:۵۶:۵۲ ۲۰:۱۵:۳۵ ۲۰:۳۶:۵۹ ۰۰:۰۲:۴۹ ۱۴۳۷/۰۹/۱۱
شنبه ۱۳۹۵/۳/۲۹ ۰۳:۵۰:۰۸ ۰۵:۳۸:۱۷ ۱۲:۵۷:۰۵ ۲۰:۱۵:۵۳ ۲۰:۳۷:۱۷ ۰۰:۰۳:۰۰ ۱۴۳۷/۰۹/۱۲
یکشنبه ۱۳۹۵/۳/۳۰ ۰۳:۵۰:۱۶ ۰۵:۳۸:۲۷ ۱۲:۵۷:۱۸ ۲۰:۱۶:۰۹ ۲۰:۳۷:۳۴ ۰۰:۰۳:۱۲ ۱۴۳۷/۰۹/۱۳
دوشنبه ۱۳۹۵/۳/۳۱ ۰۳:۵۰:۲۷ ۰۵:۳۸:۳۹ ۱۲:۵۷:۳۱ ۲۰:۱۶:۲۳ ۲۰:۳۷:۴۸ ۰۰:۰۳:۲۵ ۱۴۳۷/۰۹/۱۴
سه شنبه ۱۳۹۵/۴/۱ ۰۳:۵۰:۴۰ ۰۵:۳۸:۵۲ ۱۲:۵۷:۴۴ ۲۰:۱۶:۳۶ ۲۰:۳۸:۰۱ ۰۰:۰۳:۳۸ ۱۴۳۷/۰۹/۱۵
چهار شنبه ۱۳۹۵/۴/۲ ۰۳:۵۰:۵۶ ۰۵:۳۹:۰۷ ۱۲:۵۷:۵۷ ۲۰:۱۶:۴۷ ۲۰:۳۸:۱۲ ۰۰:۰۳:۵۲ ۱۴۳۷/۰۹/۱۶
پنج شنبه ۱۳۹۵/۴/۳ ۰۳:۵۱:۱۴ ۰۵:۳۹:۲۳ ۱۲:۵۸:۱۰ ۲۰:۱۶:۵۷ ۲۰:۳۸:۲۲ ۰۰:۰۴:۰۵ ۱۴۳۷/۰۹/۱۷
جمعه ۱۳۹۵/۴/۴ ۰۳:۵۱:۳۴ ۰۵:۳۹:۴۰ ۱۲:۵۸:۲۳ ۲۰:۱۷:۰۵ ۲۰:۳۸:۲۹ ۰۰:۰۴:۲۰ ۱۴۳۷/۰۹/۱۸
شنبه ۱۳۹۵/۴/۵ ۰۳:۵۱:۵۷ ۰۵:۳۹:۵۹ ۱۲:۵۸:۳۵ ۲۰:۱۷:۱۲ ۲۰:۳۸:۳۵ ۰۰:۰۴:۳۵ ۱۴۳۷/۰۹/۱۹
یکشنبه ۱۳۹۵/۴/۶ ۰۳:۵۲:۲۳ ۰۵:۴۰:۲۰ ۱۲:۵۸:۴۸ ۲۰:۱۷:۱۶ ۲۰:۳۸:۴۰ ۰۰:۰۴:۵۰ ۱۴۳۷/۰۹/۲۰
دوشنبه ۱۳۹۵/۴/۷ ۰۳:۵۲:۵۰ ۰۵:۴۰:۴۱ ۱۲:۵۹:۰۰ ۲۰:۱۷:۲۰ ۲۰:۳۸:۴۲ ۰۰:۰۵:۰۵ ۱۴۳۷/۰۹/۲۱
سه شنبه ۱۳۹۵/۴/۸ ۰۳:۵۳:۲۰ ۰۵:۴۱:۰۴ ۱۲:۵۹:۱۳ ۲۰:۱۷:۲۱ ۲۰:۳۸:۴۲ ۰۰:۰۵:۲۱ ۱۴۳۷/۰۹/۲۲
چهار شنبه ۱۳۹۵/۴/۹ ۰۳:۵۳:۵۲ ۰۵:۴۱:۲۹ ۱۲:۵۹:۲۵ ۲۰:۱۷:۲۱ ۲۰:۳۸:۴۱ ۰۰:۰۵:۳۶ ۱۴۳۷/۰۹/۲۳
پنج شنبه ۱۳۹۵/۴/۱۰ ۰۳:۵۴:۲۶ ۰۵:۴۱:۵۴ ۱۲:۵۹:۳۶ ۲۰:۱۷:۱۹ ۲۰:۳۸:۳۸ ۰۰:۰۵:۵۳ ۱۴۳۷/۰۹/۲۴
جمعه ۱۳۹۵/۴/۱۱ ۰۳:۵۵:۰۳ ۰۵:۴۲:۲۱ ۱۲:۵۹:۴۸ ۲۰:۱۷:۱۵ ۲۰:۳۸:۳۳ ۰۰:۰۶:۰۹ ۱۴۳۷/۰۹/۲۵
شنبه ۱۳۹۵/۴/۱۲ ۰۳:۵۵:۴۱ ۰۵:۴۲:۴۹ ۱۲:۵۹:۵۹ ۲۰:۱۷:۰۹ ۲۰:۳۸:۲۶ ۰۰:۰۶:۲۵ ۱۴۳۷/۰۹/۲۶
یکشنبه ۱۳۹۵/۴/۱۳ ۰۳:۵۶:۲۲ ۰۵:۴۳:۱۸ ۱۳:۰۰:۱۰ ۲۰:۱۷:۰۲ ۲۰:۳۸:۱۷ ۰۰:۰۶:۴۲ ۱۴۳۷/۰۹/۲۷
دوشنبه ۱۳۹۵/۴/۱۴ ۰۳:۵۷:۰۴ ۰۵:۴۳:۴۹ ۱۳:۰۰:۲۱ ۲۰:۱۶:۵۳ ۲۰:۳۸:۰۷ ۰۰:۰۶:۵۹ ۱۴۳۷/۰۹/۲۸
سه شنبه ۱۳۹۵/۴/۱۵ ۰۳:۵۷:۴۸ ۰۵:۴۴:۲۰ ۱۳:۰۰:۳۱ ۲۰:۱۶:۴۲ ۲۰:۳۷:۵۴ ۰۰:۰۷:۱۵ ۱۴۳۷/۰۹/۲۹
چهار شنبه ۱۳۹۵/۴/۱۶ ۰۳:۵۸:۳۴ ۰۵:۴۴:۵۳ ۱۳:۰۰:۴۱ ۲۰:۱۶:۳۰ ۲۰:۳۷:۴۰ ۰۰:۰۷:۳۲ ۱۴۳۷/۰۹/۳۰
پنج شنبه ۱۳۹۵/۴/۱۷ ۰۳:۵۹:۲۲ ۰۵:۴۵:۲۶ ۱۳:۰۰:۵۱ ۲۰:۱۶:۱۶ ۲۰:۳۷:۲۴ ۰۰:۰۷:۴۹ ۱۴۳۷/۱۰/۰۱
جمعه ۱۳۹۵/۴/۱۸ ۰۴:۰۰:۱۲ ۰۵:۴۶:۰۰ ۱۳:۰۱:۰۰ ۲۰:۱۶:۰۰ ۲۰:۳۷:۰۶ ۰۰:۰۸:۰۶ ۱۴۳۷/۱۰/۰۲
شنبه ۱۳۹۵/۴/۱۹ ۰۴:۰۱:۰۳ ۰۵:۴۶:۳۶ ۱۳:۰۱:۰۹ ۲۰:۱۵:۴۲ ۲۰:۳۶:۴۶ ۰۰:۰۸:۲۲ ۱۴۳۷/۱۰/۰۳
یکشنبه ۱۳۹۵/۴/۲۰ ۰۴:۰۱:۵۵ ۰۵:۴۷:۱۲ ۱۳:۰۱:۱۷ ۲۰:۱۵:۲۲ ۲۰:۳۶:۲۴ ۰۰:۰۸:۳۹ ۱۴۳۷/۱۰/۰۴
دوشنبه ۱۳۹۵/۴/۲۱ ۰۴:۰۲:۵۰ ۰۵:۴۷:۴۹ ۱۳:۰۱:۲۵ ۲۰:۱۵:۰۱ ۲۰:۳۶:۰۱ ۰۰:۰۸:۵۵ ۱۴۳۷/۱۰/۰۵
سه شنبه ۱۳۹۵/۴/۲۲ ۰۴:۰۳:۴۵ ۰۵:۴۸:۲۷ ۱۳:۰۱:۳۳ ۲۰:۱۴:۳۸ ۲۰:۳۵:۳۵ ۰۰:۰۹:۱۲ ۱۴۳۷/۱۰/۰۶
چهار شنبه ۱۳۹۵/۴/۲۳ ۰۴:۰۴:۴۲ ۰۵:۴۹:۰۶ ۱۳:۰۱:۴۰ ۲۰:۱۴:۱۳ ۲۰:۳۵:۰۸ ۰۰:۰۹:۲۸ ۱۴۳۷/۱۰/۰۷
پنج شنبه ۱۳۹۵/۴/۲۴ ۰۴:۰۵:۴۰ ۰۵:۴۹:۴۶ ۱۳:۰۱:۴۶ ۲۰:۱۳:۴۷ ۲۰:۳۴:۳۹ ۰۰:۰۹:۴۳ ۱۴۳۷/۱۰/۰۸
جمعه ۱۳۹۵/۴/۲۵ ۰۴:۰۶:۳۹ ۰۵:۵۰:۲۶ ۱۳:۰۱:۵۲ ۲۰:۱۳:۱۹ ۲۰:۳۴:۰۸ ۰۰:۰۹:۵۹ ۱۴۳۷/۱۰/۰۹
شنبه ۱۳۹۵/۴/۲۶ ۰۴:۰۷:۴۰ ۰۵:۵۱:۰۷ ۱۳:۰۱:۵۸ ۲۰:۱۲:۴۹ ۲۰:۳۳:۳۶ ۰۰:۱۰:۱۴ ۱۴۳۷/۱۰/۱۰
یکشنبه ۱۳۹۵/۴/۲۷ ۰۴:۰۸:۴۱ ۰۵:۵۱:۴۹ ۱۳:۰۲:۰۳ ۲۰:۱۲:۱۷ ۲۰:۳۳:۰۱ ۰۰:۱۰:۲۹ ۱۴۳۷/۱۰/۱۱
دوشنبه ۱۳۹۵/۴/۲۸ ۰۴:۰۹:۴۴ ۰۵:۵۲:۳۱ ۱۳:۰۲:۰۷ ۲۰:۱۱:۴۴ ۲۰:۳۲:۲۵ ۰۰:۱۰:۴۴ ۱۴۳۷/۱۰/۱۲
سه شنبه ۱۳۹۵/۴/۲۹ ۰۴:۱۰:۴۷ ۰۵:۵۳:۱۴ ۱۳:۰۲:۱۱ ۲۰:۱۱:۰۹ ۲۰:۳۱:۴۸ ۰۰:۱۰:۵۸ ۱۴۳۷/۱۰/۱۳
چهار شنبه ۱۳۹۵/۴/۳۰ ۰۴:۱۱:۵۲ ۰۵:۵۳:۵۷ ۱۳:۰۲:۱۵ ۲۰:۱۰:۳۲ ۲۰:۳۱:۰۸ ۰۰:۱۱:۱۲ ۱۴۳۷/۱۰/۱۴
پنج شنبه ۱۳۹۵/۴/۳۱ ۰۴:۱۲:۵۷ ۰۵:۵۴:۴۱ ۱۳:۰۲:۱۸ ۲۰:۰۹:۵۴ ۲۰:۳۰:۲۷ ۰۰:۱۱:۲۵ ۱۴۳۷/۱۰/۱۵
جمعه ۱۳۹۵/۵/۱ ۰۴:۱۴:۰۳ ۰۵:۵۵:۲۶ ۱۳:۰۲:۲۰ ۲۰:۰۹:۱۴ ۲۰:۲۹:۴۴ ۰۰:۱۱:۳۸ ۱۴۳۷/۱۰/۱۶
شنبه ۱۳۹۵/۵/۲ ۰۴:۱۵:۰۹ ۰۵:۵۶:۱۰ ۱۳:۰۲:۲۲ ۲۰:۰۸:۳۳ ۲۰:۲۹:۰۰ ۰۰:۱۱:۵۱ ۱۴۳۷/۱۰/۱۷
یکشنبه ۱۳۹۵/۵/۳ ۰۴:۱۶:۱۶ ۰۵:۵۶:۵۶ ۱۳:۰۲:۲۳ ۲۰:۰۷:۵۰ ۲۰:۲۸:۱۴ ۰۰:۱۲:۰۳ ۱۴۳۷/۱۰/۱۸
دوشنبه ۱۳۹۵/۵/۴ ۰۴:۱۷:۲۴ ۰۵:۵۷:۴۱ ۱۳:۰۲:۲۳ ۲۰:۰۷:۰۵ ۲۰:۲۷:۲۶ ۰۰:۱۲:۱۴ ۱۴۳۷/۱۰/۱۹
سه شنبه ۱۳۹۵/۵/۵ ۰۴:۱۸:۳۲ ۰۵:۵۸:۲۷ ۱۳:۰۲:۲۳ ۲۰:۰۶:۱۹ ۲۰:۲۶:۳۷ ۰۰:۱۲:۲۵ ۱۴۳۷/۱۰/۲۰
چهار شنبه ۱۳۹۵/۵/۶ ۰۴:۱۹:۴۰ ۰۵:۵۹:۱۳ ۱۳:۰۲:۲۲ ۲۰:۰۵:۳۱ ۲۰:۲۵:۴۶ ۰۰:۱۲:۳۶ ۱۴۳۷/۱۰/۲۱
پنج شنبه ۱۳۹۵/۵/۷ ۰۴:۲۰:۴۹ ۰۶:۰۰:۰۰ ۱۳:۰۲:۲۱ ۲۰:۰۴:۴۲ ۲۰:۲۴:۵۳ ۰۰:۱۲:۴۶ ۱۴۳۷/۱۰/۲۲
جمعه ۱۳۹۵/۵/۸ ۰۴:۲۱:۵۹ ۰۶:۰۰:۴۷ ۱۳:۰۲:۱۹ ۲۰:۰۳:۵۱ ۲۰:۲۴:۰۰ ۰۰:۱۲:۵۵ ۱۴۳۷/۱۰/۲۳
شنبه ۱۳۹۵/۵/۹ ۰۴:۲۳:۰۸ ۰۶:۰۱:۳۴ ۱۳:۰۲:۱۷ ۲۰:۰۲:۵۹ ۲۰:۲۳:۰۴ ۰۰:۱۳:۰۴ ۱۴۳۷/۱۰/۲۴
یکشنبه ۱۳۹۵/۵/۱۰ ۰۴:۲۴:۱۸ ۰۶:۰۲:۲۱ ۱۳:۰۲:۱۳ ۲۰:۰۲:۰۶ ۲۰:۲۲:۰۸ ۰۰:۱۳:۱۲ ۱۴۳۷/۱۰/۲۵
دوشنبه ۱۳۹۵/۵/۱۱ ۰۴:۲۵:۲۸ ۰۶:۰۳:۰۹ ۱۳:۰۲:۱۰ ۲۰:۰۱:۱۱ ۲۰:۲۱:۱۰ ۰۰:۱۳:۱۹ ۱۴۳۷/۱۰/۲۶
سه شنبه ۱۳۹۵/۵/۱۲ ۰۴:۲۶:۳۷ ۰۶:۰۳:۵۶ ۱۳:۰۲:۰۵ ۲۰:۰۰:۱۴ ۲۰:۲۰:۱۰ ۰۰:۱۳:۲۶ ۱۴۳۷/۱۰/۲۷
چهار شنبه ۱۳۹۵/۵/۱۳ ۰۴:۲۷:۴۷ ۰۶:۰۴:۴۴ ۱۳:۰۲:۰۰ ۱۹:۵۹:۱۶ ۲۰:۱۹:۰۹ ۰۰:۱۳:۳۲ ۱۴۳۷/۱۰/۲۸
پنج شنبه ۱۳۹۵/۵/۱۴ ۰۴:۲۸:۵۸ ۰۶:۰۵:۳۲ ۱۳:۰۱:۵۵ ۱۹:۵۸:۱۷ ۲۰:۱۸:۰۷ ۰۰:۱۳:۳۷ ۱۴۳۷/۱۰/۲۹
جمعه ۱۳۹۵/۵/۱۵ ۰۴:۳۰:۰۸ ۰۶:۰۶:۲۰ ۱۳:۰۱:۴۹ ۱۹:۵۷:۱۷ ۲۰:۱۷:۰۳ ۰۰:۱۳:۴۲ ۱۴۳۷/۱۱/۰۱
شنبه ۱۳۹۵/۵/۱۶ ۰۴:۳۱:۱۸ ۰۶:۰۷:۰۸ ۱۳:۰۱:۴۲ ۱۹:۵۶:۱۵ ۲۰:۱۵:۵۹ ۰۰:۱۳:۴۶ ۱۴۳۷/۱۱/۰۲
یکشنبه ۱۳۹۵/۵/۱۷ ۰۴:۳۲:۲۷ ۰۶:۰۷:۵۶ ۱۳:۰۱:۳۴ ۱۹:۵۵:۱۳ ۲۰:۱۴:۵۳ ۰۰:۱۳:۵۰ ۱۴۳۷/۱۱/۰۳
دوشنبه ۱۳۹۵/۵/۱۸ ۰۴:۳۳:۳۷ ۰۶:۰۸:۴۴ ۱۳:۰۱:۲۶ ۱۹:۵۴:۰۸ ۲۰:۱۳:۴۶ ۰۰:۱۳:۵۳ ۱۴۳۷/۱۱/۰۴
سه شنبه ۱۳۹۵/۵/۱۹ ۰۴:۳۴:۴۷ ۰۶:۰۹:۳۲ ۱۳:۰۱:۱۸ ۱۹:۵۳:۰۳ ۲۰:۱۲:۳۷ ۰۰:۱۳:۵۵ ۱۴۳۷/۱۱/۰۵
چهار شنبه ۱۳۹۵/۵/۲۰ ۰۴:۳۵:۵۶ ۰۶:۱۰:۲۱ ۱۳:۰۱:۰۹ ۱۹:۵۱:۵۷ ۲۰:۱۱:۲۸ ۰۰:۱۳:۵۶ ۱۴۳۷/۱۱/۰۶
پنج شنبه ۱۳۹۵/۵/۲۱ ۰۴:۳۷:۰۵ ۰۶:۱۱:۰۹ ۱۳:۰۰:۵۹ ۱۹:۵۰:۴۹ ۲۰:۱۰:۱۷ ۰۰:۱۳:۵۷ ۱۴۳۷/۱۱/۰۷
جمعه ۱۳۹۵/۵/۲۲ ۰۴:۳۸:۱۴ ۰۶:۱۱:۵۷ ۱۳:۰۰:۴۹ ۱۹:۴۹:۴۰ ۲۰:۰۹:۰۵ ۰۰:۱۳:۵۷ ۱۴۳۷/۱۱/۰۸
شنبه ۱۳۹۵/۵/۲۳ ۰۴:۳۹:۲۳ ۰۶:۱۲:۴۵ ۱۳:۰۰:۳۸ ۱۹:۴۸:۳۰ ۲۰:۰۷:۵۲ ۰۰:۱۳:۵۷ ۱۴۳۷/۱۱/۰۹
یکشنبه ۱۳۹۵/۵/۲۴ ۰۴:۴۰:۳۲ ۰۶:۱۳:۳۳ ۱۳:۰۰:۲۶ ۱۹:۴۷:۱۹ ۲۰:۰۶:۳۹ ۰۰:۱۳:۵۶ ۱۴۳۷/۱۱/۱۰
دوشنبه ۱۳۹۵/۵/۲۵ ۰۴:۴۱:۴۰ ۰۶:۱۴:۲۱ ۱۳:۰۰:۱۵ ۱۹:۴۶:۰۸ ۲۰:۰۵:۲۴ ۰۰:۱۳:۵۴ ۱۴۳۷/۱۱/۱۱
سه شنبه ۱۳۹۵/۵/۲۶ ۰۴:۴۲:۴۷ ۰۶:۱۵:۱۰ ۱۳:۰۰:۰۲ ۱۹:۴۴:۵۵ ۲۰:۰۴:۰۸ ۰۰:۱۳:۵۱ ۱۴۳۷/۱۱/۱۲
چهار شنبه ۱۳۹۵/۵/۲۷ ۰۴:۴۳:۵۵ ۰۶:۱۵:۵۸ ۱۲:۵۹:۴۹ ۱۹:۴۳:۴۱ ۲۰:۰۲:۵۱ ۰۰:۱۳:۴۸ ۱۴۳۷/۱۱/۱۳
پنج شنبه ۱۳۹۵/۵/۲۸ ۰۴:۴۵:۰۲ ۰۶:۱۶:۴۵ ۱۲:۵۹:۳۶ ۱۹:۴۲:۲۶ ۲۰:۰۱:۳۴ ۰۰:۱۳:۴۴ ۱۴۳۷/۱۱/۱۴
جمعه ۱۳۹۵/۵/۲۹ ۰۴:۴۶:۰۹ ۰۶:۱۷:۳۳ ۱۲:۵۹:۲۲ ۱۹:۴۱:۱۰ ۲۰:۰۰:۱۵ ۰۰:۱۳:۳۹ ۱۴۳۷/۱۱/۱۵
شنبه ۱۳۹۵/۵/۳۰ ۰۴:۴۷:۱۵ ۰۶:۱۸:۲۱ ۱۲:۵۹:۰۷ ۱۹:۳۹:۵۳ ۱۹:۵۸:۵۶ ۰۰:۱۳:۳۴ ۱۴۳۷/۱۱/۱۶
یکشنبه ۱۳۹۵/۵/۳۱ ۰۴:۴۸:۲۱ ۰۶:۱۹:۰۹ ۱۲:۵۸:۵۲ ۱۹:۳۸:۳۶ ۱۹:۵۷:۳۶ ۰۰:۱۳:۲۸ ۱۴۳۷/۱۱/۱۷
دوشنبه ۱۳۹۵/۶/۱ ۰۴:۴۹:۲۶ ۰۶:۱۹:۵۶ ۱۲:۵۸:۳۷ ۱۹:۳۷:۱۸ ۱۹:۵۶:۱۵ ۰۰:۱۳:۲۲ ۱۴۳۷/۱۱/۱۸
سه شنبه ۱۳۹۵/۶/۲ ۰۴:۵۰:۳۱ ۰۶:۲۰:۴۴ ۱۲:۵۸:۲۱ ۱۹:۳۵:۵۹ ۱۹:۵۴:۵۴ ۰۰:۱۳:۱۵ ۱۴۳۷/۱۱/۱۹
چهار شنبه ۱۳۹۵/۶/۳ ۰۴:۵۱:۳۶ ۰۶:۲۱:۳۱ ۱۲:۵۸:۰۵ ۱۹:۳۴:۳۹ ۱۹:۵۳:۳۱ ۰۰:۱۳:۰۷ ۱۴۳۷/۱۱/۲۰
پنج شنبه ۱۳۹۵/۶/۴ ۰۴:۵۲:۴۰ ۰۶:۲۲:۱۹ ۱۲:۵۷:۴۸ ۱۹:۳۳:۱۸ ۱۹:۵۲:۰۸ ۰۰:۱۲:۵۹ ۱۴۳۷/۱۱/۲۱
جمعه ۱۳۹۵/۶/۵ ۰۴:۵۳:۴۳ ۰۶:۲۳:۰۶ ۱۲:۵۷:۳۱ ۱۹:۳۱:۵۷ ۱۹:۵۰:۴۵ ۰۰:۱۲:۵۰ ۱۴۳۷/۱۱/۲۲
شنبه ۱۳۹۵/۶/۶ ۰۴:۵۴:۴۷ ۰۶:۲۳:۵۳ ۱۲:۵۷:۱۴ ۱۹:۳۰:۳۵ ۱۹:۴۹:۲۰ ۰۰:۱۲:۴۱ ۱۴۳۷/۱۱/۲۳
یکشنبه ۱۳۹۵/۶/۷ ۰۴:۵۵:۵۰ ۰۶:۲۴:۴۰ ۱۲:۵۶:۵۶ ۱۹:۲۹:۱۲ ۱۹:۴۷:۵۵ ۰۰:۱۲:۳۱ ۱۴۳۷/۱۱/۲۴
دوشنبه ۱۳۹۵/۶/۸ ۰۴:۵۶:۵۲ ۰۶:۲۵:۲۷ ۱۲:۵۶:۳۸ ۱۹:۲۷:۴۹ ۱۹:۴۶:۳۰ ۰۰:۱۲:۲۰ ۱۴۳۷/۱۱/۲۵
سه شنبه ۱۳۹۵/۶/۹ ۰۴:۵۷:۵۴ ۰۶:۲۶:۱۴ ۱۲:۵۶:۱۹ ۱۹:۲۶:۲۵ ۱۹:۴۵:۰۴ ۰۰:۱۲:۰۹ ۱۴۳۷/۱۱/۲۶
چهار شنبه ۱۳۹۵/۶/۱۰ ۰۴:۵۸:۵۵ ۰۶:۲۷:۰۱ ۱۲:۵۶:۰۱ ۱۹:۲۵:۰۰ ۱۹:۴۳:۳۸ ۰۰:۱۱:۵۸ ۱۴۳۷/۱۱/۲۷
پنج شنبه ۱۳۹۵/۶/۱۱ ۰۴:۵۹:۵۶ ۰۶:۲۷:۴۸ ۱۲:۵۵:۴۲ ۱۹:۲۳:۳۵ ۱۹:۴۲:۱۱ ۰۰:۱۱:۴۶ ۱۴۳۷/۱۱/۲۸
جمعه ۱۳۹۵/۶/۱۲ ۰۵:۰۰:۵۷ ۰۶:۲۸:۳۵ ۱۲:۵۵:۲۲ ۱۹:۲۲:۱۰ ۱۹:۴۰:۴۳ ۰۰:۱۱:۳۳ ۱۴۳۷/۱۱/۲۹
شنبه ۱۳۹۵/۶/۱۳ ۰۵:۰۱:۵۷ ۰۶:۲۹:۲۱ ۱۲:۵۵:۰۲ ۱۹:۲۰:۴۴ ۱۹:۳۹:۱۶ ۰۰:۱۱:۲۰ ۱۴۳۷/۱۱/۳۰
یکشنبه ۱۳۹۵/۶/۱۴ ۰۵:۰۲:۵۶ ۰۶:۳۰:۰۸ ۱۲:۵۴:۴۳ ۱۹:۱۹:۱۷ ۱۹:۳۷:۴۷ ۰۰:۱۱:۰۷ ۱۴۳۷/۱۲/۰۱
دوشنبه ۱۳۹۵/۶/۱۵ ۰۵:۰۳:۵۵ ۰۶:۳۰:۵۴ ۱۲:۵۴:۲۲ ۱۹:۱۷:۵۰ ۱۹:۳۶:۱۹ ۰۰:۱۰:۵۳ ۱۴۳۷/۱۲/۰۲
سه شنبه ۱۳۹۵/۶/۱۶ ۰۵:۰۴:۵۴ ۰۶:۳۱:۴۱ ۱۲:۵۴:۰۲ ۱۹:۱۶:۲۳ ۱۹:۳۴:۵۰ ۰۰:۱۰:۳۹ ۱۴۳۷/۱۲/۰۳
چهار شنبه ۱۳۹۵/۶/۱۷ ۰۵:۰۵:۵۳ ۰۶:۳۲:۲۸ ۱۲:۵۳:۴۲ ۱۹:۱۴:۵۶ ۱۹:۳۳:۲۱ ۰۰:۱۰:۲۴ ۱۴۳۷/۱۲/۰۴
پنج شنبه ۱۳۹۵/۶/۱۸ ۰۵:۰۶:۵۰ ۰۶:۳۳:۱۴ ۱۲:۵۳:۲۱ ۱۹:۱۳:۲۸ ۱۹:۳۱:۵۲ ۰۰:۱۰:۰۹ ۱۴۳۷/۱۲/۰۵
جمعه ۱۳۹۵/۶/۱۹ ۰۵:۰۷:۴۸ ۰۶:۳۴:۰۱ ۱۲:۵۳:۰۰ ۱۹:۱۱:۵۹ ۱۹:۳۰:۲۲ ۰۰:۰۹:۵۴ ۱۴۳۷/۱۲/۰۶
شنبه ۱۳۹۵/۶/۲۰ ۰۵:۰۸:۴۵ ۰۶:۳۴:۴۷ ۱۲:۵۲:۳۹ ۱۹:۱۰:۳۱ ۱۹:۲۸:۵۲ ۰۰:۰۹:۳۸ ۱۴۳۷/۱۲/۰۷
یکشنبه ۱۳۹۵/۶/۲۱ ۰۵:۰۹:۴۲ ۰۶:۳۵:۳۴ ۱۲:۵۲:۱۸ ۱۹:۰۹:۰۲ ۱۹:۲۷:۲۲ ۰۰:۰۹:۲۲ ۱۴۳۷/۱۲/۰۸
دوشنبه ۱۳۹۵/۶/۲۲ ۰۵:۱۰:۳۸ ۰۶:۳۶:۲۰ ۱۲:۵۱:۵۷ ۱۹:۰۷:۳۳ ۱۹:۲۵:۵۲ ۰۰:۰۹:۰۶ ۱۴۳۷/۱۲/۰۹
سه شنبه ۱۳۹۵/۶/۲۳ ۰۵:۱۱:۳۴ ۰۶:۳۷:۰۷ ۱۲:۵۱:۳۵ ۱۹:۰۶:۰۴ ۱۹:۲۴:۲۲ ۰۰:۰۸:۴۹ ۱۴۳۷/۱۲/۱۰
چهار شنبه ۱۳۹۵/۶/۲۴ ۰۵:۱۲:۲۹ ۰۶:۳۷:۵۴ ۱۲:۵۱:۱۴ ۱۹:۰۴:۳۵ ۱۹:۲۲:۵۲ ۰۰:۰۸:۳۲ ۱۴۳۷/۱۲/۱۱
پنج شنبه ۱۳۹۵/۶/۲۵ ۰۵:۱۳:۲۵ ۰۶:۳۸:۴۰ ۱۲:۵۰:۵۳ ۱۹:۰۳:۰۵ ۱۹:۲۱:۲۱ ۰۰:۰۸:۱۵ ۱۴۳۷/۱۲/۱۲
جمعه ۱۳۹۵/۶/۲۶ ۰۵:۱۴:۱۹ ۰۶:۳۹:۲۷ ۱۲:۵۰:۳۱ ۱۹:۰۱:۳۶ ۱۹:۱۹:۵۱ ۰۰:۰۷:۵۸ ۱۴۳۷/۱۲/۱۳
شنبه ۱۳۹۵/۶/۲۷ ۰۵:۱۵:۱۴ ۰۶:۴۰:۱۴ ۱۲:۵۰:۱۰ ۱۹:۰۰:۰۶ ۱۹:۱۸:۲۰ ۰۰:۰۷:۴۰ ۱۴۳۷/۱۲/۱۴
یکشنبه ۱۳۹۵/۶/۲۸ ۰۵:۱۶:۰۸ ۰۶:۴۱:۰۱ ۱۲:۴۹:۴۸ ۱۸:۵۸:۳۶ ۱۹:۱۶:۵۰ ۰۰:۰۷:۲۲ ۱۴۳۷/۱۲/۱۵
دوشنبه ۱۳۹۵/۶/۲۹ ۰۵:۱۷:۰۲ ۰۶:۴۱:۴۸ ۱۲:۴۹:۲۷ ۱۸:۵۷:۰۷ ۱۹:۱۵:۲۰ ۰۰:۰۷:۰۴ ۱۴۳۷/۱۲/۱۶
سه شنبه ۱۳۹۵/۶/۳۰ ۰۵:۱۷:۵۶ ۰۶:۴۲:۳۵ ۱۲:۴۹:۰۶ ۱۸:۵۵:۳۷ ۱۹:۱۳:۵۰ ۰۰:۰۶:۴۶ ۱۴۳۷/۱۲/۱۷
چهار شنبه ۱۳۹۵/۶/۳۱ ۰۴:۱۸:۴۹ ۰۵:۴۳:۲۲ ۱۱:۴۸:۴۵ ۱۷:۵۴:۰۷ ۱۸:۱۲:۱۹ ۲۳:۰۶:۲۸ ۱۴۳۷/۱۲/۱۸
پنج شنبه ۱۳۹۵/۷/۱ ۰۴:۱۹:۴۲ ۰۵:۴۴:۰۹ ۱۱:۴۸:۲۳ ۱۷:۵۲:۳۸ ۱۸:۱۰:۴۹ ۲۳:۰۶:۱۰ ۱۴۳۷/۱۲/۱۹
جمعه ۱۳۹۵/۷/۲ ۰۴:۲۰:۳۵ ۰۵:۴۴:۵۷ ۱۱:۴۸:۰۲ ۱۷:۵۱:۰۸ ۱۸:۰۹:۲۰ ۲۳:۰۵:۵۱ ۱۴۳۷/۱۲/۲۰
شنبه ۱۳۹۵/۷/۳ ۰۴:۲۱:۲۷ ۰۵:۴۵:۴۴ ۱۱:۴۷:۴۲ ۱۷:۴۹:۳۹ ۱۸:۰۷:۵۰ ۲۳:۰۵:۳۳ ۱۴۳۷/۱۲/۲۱
یکشنبه ۱۳۹۵/۷/۴ ۰۴:۲۲:۲۰ ۰۵:۴۶:۳۲ ۱۱:۴۷:۲۱ ۱۷:۴۸:۱۰ ۱۸:۰۶:۲۱ ۲۳:۰۵:۱۵ ۱۴۳۷/۱۲/۲۲
دوشنبه ۱۳۹۵/۷/۵ ۰۴:۲۳:۱۲ ۰۵:۴۷:۲۰ ۱۱:۴۷:۰۰ ۱۷:۴۶:۴۱ ۱۸:۰۴:۵۲ ۲۳:۰۴:۵۶ ۱۴۳۷/۱۲/۲۳
سه شنبه ۱۳۹۵/۷/۶ ۰۴:۲۴:۰۳ ۰۵:۴۸:۰۸ ۱۱:۴۶:۴۰ ۱۷:۴۵:۱۲ ۱۸:۰۳:۲۳ ۲۳:۰۴:۳۸ ۱۴۳۷/۱۲/۲۴
چهار شنبه ۱۳۹۵/۷/۷ ۰۴:۲۴:۵۵ ۰۵:۴۸:۵۷ ۱۱:۴۶:۲۰ ۱۷:۴۳:۴۳ ۱۸:۰۱:۵۴ ۲۳:۰۴:۱۹ ۱۴۳۷/۱۲/۲۵
پنج شنبه ۱۳۹۵/۷/۸ ۰۴:۲۵:۴۷ ۰۵:۴۹:۴۵ ۱۱:۴۶:۰۰ ۱۷:۴۲:۱۵ ۱۸:۰۰:۲۶ ۲۳:۰۴:۰۱ ۱۴۳۷/۱۲/۲۶
جمعه ۱۳۹۵/۷/۹ ۰۴:۲۶:۳۸ ۰۵:۵۰:۳۴ ۱۱:۴۵:۴۰ ۱۷:۴۰:۴۷ ۱۷:۵۸:۵۹ ۲۳:۰۳:۴۲ ۱۴۳۷/۱۲/۲۷
شنبه ۱۳۹۵/۷/۱۰ ۰۴:۲۷:۲۹ ۰۵:۵۱:۲۳ ۱۱:۴۵:۲۱ ۱۷:۳۹:۱۹ ۱۷:۵۷:۳۱ ۲۳:۰۳:۲۴ ۱۴۳۷/۱۲/۲۸
یکشنبه ۱۳۹۵/۷/۱۱ ۰۴:۲۸:۲۰ ۰۵:۵۲:۱۲ ۱۱:۴۵:۰۲ ۱۷:۳۷:۵۲ ۱۷:۵۶:۰۴ ۲۳:۰۳:۰۶ ۱۴۳۷/۱۲/۲۹
دوشنبه ۱۳۹۵/۷/۱۲ ۰۴:۲۹:۱۱ ۰۵:۵۳:۰۲ ۱۱:۴۴:۴۳ ۱۷:۳۶:۲۵ ۱۷:۵۴:۳۸ ۲۳:۰۲:۴۸ ۱۴۳۸/۰۱/۰۱
سه شنبه ۱۳۹۵/۷/۱۳ ۰۴:۳۰:۰۲ ۰۵:۵۳:۵۲ ۱۱:۴۴:۲۵ ۱۷:۳۴:۵۸ ۱۷:۵۳:۱۲ ۲۳:۰۲:۳۰ ۱۴۳۸/۰۱/۰۲
چهار شنبه ۱۳۹۵/۷/۱۴ ۰۴:۳۰:۵۳ ۰۵:۵۴:۴۲ ۱۱:۴۴:۰۷ ۱۷:۳۳:۳۲ ۱۷:۵۱:۴۷ ۲۳:۰۲:۱۲ ۱۴۳۸/۰۱/۰۳
پنج شنبه ۱۳۹۵/۷/۱۵ ۰۴:۳۱:۴۳ ۰۵:۵۵:۳۲ ۱۱:۴۳:۴۹ ۱۷:۳۲:۰۷ ۱۷:۵۰:۲۲ ۲۳:۰۱:۵۵ ۱۴۳۸/۰۱/۰۴
جمعه ۱۳۹۵/۷/۱۶ ۰۴:۳۲:۳۴ ۰۵:۵۶:۲۳ ۱۱:۴۳:۳۲ ۱۷:۳۰:۴۲ ۱۷:۴۸:۵۷ ۲۳:۰۱:۳۸ ۱۴۳۸/۰۱/۰۵
شنبه ۱۳۹۵/۷/۱۷ ۰۴:۳۳:۲۴ ۰۵:۵۷:۱۳ ۱۱:۴۳:۱۵ ۱۷:۲۹:۱۷ ۱۷:۴۷:۳۴ ۲۳:۰۱:۲۱ ۱۴۳۸/۰۱/۰۶
یکشنبه ۱۳۹۵/۷/۱۸ ۰۴:۳۴:۱۵ ۰۵:۵۸:۰۵ ۱۱:۴۲:۵۹ ۱۷:۲۷:۵۳ ۱۷:۴۶:۱۱ ۲۳:۰۱:۰۴ ۱۴۳۸/۰۱/۰۷
دوشنبه ۱۳۹۵/۷/۱۹ ۰۴:۳۵:۰۵ ۰۵:۵۸:۵۶ ۱۱:۴۲:۴۳ ۱۷:۲۶:۳۰ ۱۷:۴۴:۴۸ ۲۳:۰۰:۴۷ ۱۴۳۸/۰۱/۰۸
سه شنبه ۱۳۹۵/۷/۲۰ ۰۴:۳۵:۵۵ ۰۵:۵۹:۴۸ ۱۱:۴۲:۲۸ ۱۷:۲۵:۰۷ ۱۷:۴۳:۲۷ ۲۳:۰۰:۳۱ ۱۴۳۸/۰۱/۰۹
چهار شنبه ۱۳۹۵/۷/۲۱ ۰۴:۳۶:۴۶ ۰۶:۰۰:۴۰ ۱۱:۴۲:۱۳ ۱۷:۲۳:۴۵ ۱۷:۴۲:۰۶ ۲۳:۰۰:۱۵ ۱۴۳۸/۰۱/۱۰
پنج شنبه ۱۳۹۵/۷/۲۲ ۰۴:۳۷:۳۶ ۰۶:۰۱:۳۳ ۱۱:۴۱:۵۸ ۱۷:۲۲:۲۴ ۱۷:۴۰:۴۶ ۲۳:۰۰:۰۰ ۱۴۳۸/۰۱/۱۱
جمعه ۱۳۹۵/۷/۲۳ ۰۴:۳۸:۲۶ ۰۶:۰۲:۲۵ ۱۱:۴۱:۴۴ ۱۷:۲۱:۰۳ ۱۷:۳۹:۲۶ ۲۲:۵۹:۴۵ ۱۴۳۸/۰۱/۱۲
شنبه ۱۳۹۵/۷/۲۴ ۰۴:۳۹:۱۷ ۰۶:۰۳:۱۹ ۱۱:۴۱:۳۱ ۱۷:۱۹:۴۳ ۱۷:۳۸:۰۸ ۲۲:۵۹:۳۰ ۱۴۳۸/۰۱/۱۳
یکشنبه ۱۳۹۵/۷/۲۵ ۰۴:۴۰:۰۷ ۰۶:۰۴:۱۲ ۱۱:۴۱:۱۸ ۱۷:۱۸:۲۴ ۱۷:۳۶:۵۰ ۲۲:۵۹:۱۶ ۱۴۳۸/۰۱/۱۴
دوشنبه ۱۳۹۵/۷/۲۶ ۰۴:۴۰:۵۸ ۰۶:۰۵:۰۶ ۱۱:۴۱:۰۶ ۱۷:۱۷:۰۶ ۱۷:۳۵:۳۴ ۲۲:۵۹:۰۲ ۱۴۳۸/۰۱/۱۵
سه شنبه ۱۳۹۵/۷/۲۷ ۰۴:۴۱:۴۸ ۰۶:۰۶:۰۰ ۱۱:۴۰:۵۴ ۱۷:۱۵:۴۹ ۱۷:۳۴:۱۸ ۲۲:۵۸:۴۸ ۱۴۳۸/۰۱/۱۶
چهار شنبه ۱۳۹۵/۷/۲۸ ۰۴:۴۲:۳۹ ۰۶:۰۶:۵۵ ۱۱:۴۰:۴۳ ۱۷:۱۴:۳۲ ۱۷:۳۳:۰۳ ۲۲:۵۸:۳۵ ۱۴۳۸/۰۱/۱۷
پنج شنبه ۱۳۹۵/۷/۲۹ ۰۴:۴۳:۲۹ ۰۶:۰۷:۵۰ ۱۱:۴۰:۳۳ ۱۷:۱۳:۱۷ ۱۷:۳۱:۴۹ ۲۲:۵۸:۲۳ ۱۴۳۸/۰۱/۱۸
جمعه ۱۳۹۵/۷/۳۰ ۰۴:۴۴:۲۰ ۰۶:۰۸:۴۵ ۱۱:۴۰:۲۳ ۱۷:۱۲:۰۲ ۱۷:۳۰:۳۶ ۲۲:۵۸:۱۱ ۱۴۳۸/۰۱/۱۹
شنبه ۱۳۹۵/۸/۱ ۰۴:۴۵:۱۱ ۰۶:۰۹:۴۱ ۱۱:۴۰:۱۴ ۱۷:۱۰:۴۸ ۱۷:۲۹:۲۴ ۲۲:۵۸:۰۰ ۱۴۳۸/۰۱/۲۰
یکشنبه ۱۳۹۵/۸/۲ ۰۴:۴۶:۰۲ ۰۶:۱۰:۳۷ ۱۱:۴۰:۰۶ ۱۷:۰۹:۳۶ ۱۷:۲۸:۱۳ ۲۲:۵۷:۴۹ ۱۴۳۸/۰۱/۲۱
دوشنبه ۱۳۹۵/۸/۳ ۰۴:۴۶:۵۳ ۰۶:۱۱:۳۳ ۱۱:۳۹:۵۸ ۱۷:۰۸:۲۴ ۱۷:۲۷:۰۴ ۲۲:۵۷:۳۸ ۱۴۳۸/۰۱/۲۲
سه شنبه ۱۳۹۵/۸/۴ ۰۴:۴۷:۴۴ ۰۶:۱۲:۳۰ ۱۱:۳۹:۵۲ ۱۷:۰۷:۱۴ ۱۷:۲۵:۵۵ ۲۲:۵۷:۲۹ ۱۴۳۸/۰۱/۲۳
چهار شنبه ۱۳۹۵/۸/۵ ۰۴:۴۸:۳۵ ۰۶:۱۳:۲۷ ۱۱:۳۹:۴۵ ۱۷:۰۶:۰۴ ۱۷:۲۴:۴۸ ۲۲:۵۷:۲۰ ۱۴۳۸/۰۱/۲۴
پنج شنبه ۱۳۹۵/۸/۶ ۰۴:۴۹:۲۶ ۰۶:۱۴:۲۴ ۱۱:۳۹:۴۰ ۱۷:۰۴:۵۶ ۱۷:۲۳:۴۲ ۲۲:۵۷:۱۱ ۱۴۳۸/۰۱/۲۵
جمعه ۱۳۹۵/۸/۷ ۰۴:۵۰:۱۸ ۰۶:۱۵:۲۲ ۱۱:۳۹:۳۵ ۱۷:۰۳:۴۹ ۱۷:۲۲:۳۷ ۲۲:۵۷:۰۳ ۱۴۳۸/۰۱/۲۶
شنبه ۱۳۹۵/۸/۸ ۰۴:۵۱:۰۹ ۰۶:۱۶:۲۰ ۱۱:۳۹:۳۱ ۱۷:۰۲:۴۳ ۱۷:۲۱:۳۳ ۲۲:۵۶:۵۶ ۱۴۳۸/۰۱/۲۷
یکشنبه ۱۳۹۵/۸/۹ ۰۴:۵۲:۰۱ ۰۶:۱۷:۱۸ ۱۱:۳۹:۲۸ ۱۷:۰۱:۳۸ ۱۷:۲۰:۳۱ ۲۲:۵۶:۴۹ ۱۴۳۸/۰۱/۲۸
دوشنبه ۱۳۹۵/۸/۱۰ ۰۴:۵۲:۵۲ ۰۶:۱۸:۱۷ ۱۱:۳۹:۲۶ ۱۷:۰۰:۳۵ ۱۷:۱۹:۲۹ ۲۲:۵۶:۴۴ ۱۴۳۸/۰۱/۲۹
سه شنبه ۱۳۹۵/۸/۱۱ ۰۴:۵۳:۴۴ ۰۶:۱۹:۱۶ ۱۱:۳۹:۲۴ ۱۶:۵۹:۳۳ ۱۷:۱۸:۳۰ ۲۲:۵۶:۳۸ ۱۴۳۸/۰۱/۳۰
چهار شنبه ۱۳۹۵/۸/۱۲ ۰۴:۵۴:۳۶ ۰۶:۲۰:۱۵ ۱۱:۳۹:۲۴ ۱۶:۵۸:۳۲ ۱۷:۱۷:۳۱ ۲۲:۵۶:۳۴ ۱۴۳۸/۰۲/۰۱
پنج شنبه ۱۳۹۵/۸/۱۳ ۰۴:۵۵:۲۸ ۰۶:۲۱:۱۴ ۱۱:۳۹:۲۴ ۱۶:۵۷:۳۳ ۱۷:۱۶:۳۴ ۲۲:۵۶:۳۰ ۱۴۳۸/۰۲/۰۲
جمعه ۱۳۹۵/۸/۱۴ ۰۴:۵۶:۲۰ ۰۶:۲۲:۱۴ ۱۱:۳۹:۲۵ ۱۶:۵۶:۳۵ ۱۷:۱۵:۳۹ ۲۲:۵۶:۲۷ ۱۴۳۸/۰۲/۰۳
شنبه ۱۳۹۵/۸/۱۵ ۰۴:۵۷:۱۲ ۰۶:۲۳:۱۴ ۱۱:۳۹:۲۶ ۱۶:۵۵:۳۹ ۱۷:۱۴:۴۵ ۲۲:۵۶:۲۵ ۱۴۳۸/۰۲/۰۴
یکشنبه ۱۳۹۵/۸/۱۶ ۰۴:۵۸:۰۴ ۰۶:۲۴:۱۴ ۱۱:۳۹:۲۹ ۱۶:۵۴:۴۴ ۱۷:۱۳:۵۲ ۲۲:۵۶:۲۴ ۱۴۳۸/۰۲/۰۵
دوشنبه ۱۳۹۵/۸/۱۷ ۰۴:۵۸:۵۶ ۰۶:۲۵:۱۴ ۱۱:۳۹:۳۲ ۱۶:۵۳:۵۰ ۱۷:۱۳:۰۱ ۲۲:۵۶:۲۳ ۱۴۳۸/۰۲/۰۶
سه شنبه ۱۳۹۵/۸/۱۸ ۰۴:۵۹:۴۸ ۰۶:۲۶:۱۵ ۱۱:۳۹:۳۶ ۱۶:۵۲:۵۸ ۱۷:۱۲:۱۲ ۲۲:۵۶:۲۳ ۱۴۳۸/۰۲/۰۷
چهار شنبه ۱۳۹۵/۸/۱۹ ۰۵:۰۰:۴۱ ۰۶:۲۷:۱۵ ۱۱:۳۹:۴۲ ۱۶:۵۲:۰۸ ۱۷:۱۱:۲۴ ۲۲:۵۶:۲۴ ۱۴۳۸/۰۲/۰۸
پنج شنبه ۱۳۹۵/۸/۲۰ ۰۵:۰۱:۳۳ ۰۶:۲۸:۱۶ ۱۱:۳۹:۴۸ ۱۶:۵۱:۱۹ ۱۷:۱۰:۳۸ ۲۲:۵۶:۲۶ ۱۴۳۸/۰۲/۰۹
جمعه ۱۳۹۵/۸/۲۱ ۰۵:۰۲:۲۶ ۰۶:۲۹:۱۷ ۱۱:۳۹:۵۴ ۱۶:۵۰:۳۲ ۱۷:۰۹:۵۳ ۲۲:۵۶:۲۹ ۱۴۳۸/۰۲/۱۰
شنبه ۱۳۹۵/۸/۲۲ ۰۵:۰۳:۱۸ ۰۶:۳۰:۱۸ ۱۱:۴۰:۰۲ ۱۶:۴۹:۴۶ ۱۷:۰۹:۱۰ ۲۲:۵۶:۳۲ ۱۴۳۸/۰۲/۱۱
یکشنبه ۱۳۹۵/۸/۲۳ ۰۵:۰۴:۱۰ ۰۶:۳۱:۱۸ ۱۱:۴۰:۱۰ ۱۶:۴۹:۰۳ ۱۷:۰۸:۲۹ ۲۲:۵۶:۳۶ ۱۴۳۸/۰۲/۱۲
دوشنبه ۱۳۹۵/۸/۲۴ ۰۵:۰۵:۰۳ ۰۶:۳۲:۱۹ ۱۱:۴۰:۲۰ ۱۶:۴۸:۲۰ ۱۷:۰۷:۴۹ ۲۲:۵۶:۴۲ ۱۴۳۸/۰۲/۱۳
سه شنبه ۱۳۹۵/۸/۲۵ ۰۵:۰۵:۵۵ ۰۶:۳۳:۲۰ ۱۱:۴۰:۳۰ ۱۶:۴۷:۴۰ ۱۷:۰۷:۱۱ ۲۲:۵۶:۴۷ ۱۴۳۸/۰۲/۱۴
چهار شنبه ۱۳۹۵/۸/۲۶ ۰۵:۰۶:۴۷ ۰۶:۳۴:۲۱ ۱۱:۴۰:۴۱ ۱۶:۴۷:۰۱ ۱۷:۰۶:۳۵ ۲۲:۵۶:۵۴ ۱۴۳۸/۰۲/۱۵
پنج شنبه ۱۳۹۵/۸/۲۷ ۰۵:۰۷:۳۹ ۰۶:۳۵:۲۲ ۱۱:۴۰:۵۳ ۱۶:۴۶:۲۴ ۱۷:۰۶:۰۱ ۲۲:۵۷:۰۲ ۱۴۳۸/۰۲/۱۶
جمعه ۱۳۹۵/۸/۲۸ ۰۵:۰۸:۳۱ ۰۶:۳۶:۲۲ ۱۱:۴۱:۰۶ ۱۶:۴۵:۴۹ ۱۷:۰۵:۲۸ ۲۲:۵۷:۱۰ ۱۴۳۸/۰۲/۱۷
شنبه ۱۳۹۵/۸/۲۹ ۰۵:۰۹:۲۳ ۰۶:۳۷:۲۲ ۱۱:۴۱:۱۹ ۱۶:۴۵:۱۶ ۱۷:۰۴:۵۷ ۲۲:۵۷:۲۰ ۱۴۳۸/۰۲/۱۸
یکشنبه ۱۳۹۵/۸/۳۰ ۰۵:۱۰:۱۵ ۰۶:۳۸:۲۳ ۱۱:۴۱:۳۴ ۱۶:۴۴:۴۵ ۱۷:۰۴:۲۸ ۲۲:۵۷:۳۰ ۱۴۳۸/۰۲/۱۹
دوشنبه ۱۳۹۵/۹/۱ ۰۵:۱۱:۰۶ ۰۶:۳۹:۲۳ ۱۱:۴۱:۴۹ ۱۶:۴۴:۱۵ ۱۷:۰۴:۰۱ ۲۲:۵۷:۴۱ ۱۴۳۸/۰۲/۲۰
سه شنبه ۱۳۹۵/۹/۲ ۰۵:۱۱:۵۸ ۰۶:۴۰:۲۲ ۱۱:۴۲:۰۵ ۱۶:۴۳:۴۸ ۱۷:۰۳:۳۶ ۲۲:۵۷:۵۳ ۱۴۳۸/۰۲/۲۱
چهار شنبه ۱۳۹۵/۹/۳ ۰۵:۱۲:۴۹ ۰۶:۴۱:۲۱ ۱۱:۴۲:۲۲ ۱۶:۴۳:۲۲ ۱۷:۰۳:۱۳ ۲۲:۵۸:۰۵ ۱۴۳۸/۰۲/۲۲
پنج شنبه ۱۳۹۵/۹/۴ ۰۵:۱۳:۴۰ ۰۶:۴۲:۲۰ ۱۱:۴۲:۳۹ ۱۶:۴۲:۵۸ ۱۷:۰۲:۵۱ ۲۲:۵۸:۱۹ ۱۴۳۸/۰۲/۲۳
جمعه ۱۳۹۵/۹/۵ ۰۵:۱۴:۳۰ ۰۶:۴۳:۱۹ ۱۱:۴۲:۵۷ ۱۶:۴۲:۳۶ ۱۷:۰۲:۳۲ ۲۲:۵۸:۳۳ ۱۴۳۸/۰۲/۲۴
شنبه ۱۳۹۵/۹/۶ ۰۵:۱۵:۲۰ ۰۶:۴۴:۱۷ ۱۱:۴۳:۱۶ ۱۶:۴۲:۱۶ ۱۷:۰۲:۱۴ ۲۲:۵۸:۴۸ ۱۴۳۸/۰۲/۲۵
یکشنبه ۱۳۹۵/۹/۷ ۰۵:۱۶:۱۰ ۰۶:۴۵:۱۴ ۱۱:۴۳:۳۶ ۱۶:۴۱:۵۸ ۱۷:۰۱:۵۸ ۲۲:۵۹:۰۴ ۱۴۳۸/۰۲/۲۶
دوشنبه ۱۳۹۵/۹/۸ ۰۵:۱۷:۰۰ ۰۶:۴۶:۱۱ ۱۱:۴۳:۵۷ ۱۶:۴۱:۴۲ ۱۷:۰۱:۴۴ ۲۲:۵۹:۲۱ ۱۴۳۸/۰۲/۲۷
سه شنبه ۱۳۹۵/۹/۹ ۰۵:۱۷:۴۹ ۰۶:۴۷:۰۷ ۱۱:۴۴:۱۸ ۱۶:۴۱:۲۸ ۱۷:۰۱:۳۳ ۲۲:۵۹:۳۹ ۱۴۳۸/۰۲/۲۸
چهار شنبه ۱۳۹۵/۹/۱۰ ۰۵:۱۸:۳۷ ۰۶:۴۸:۰۳ ۱۱:۴۴:۴۰ ۱۶:۴۱:۱۷ ۱۷:۰۱:۲۳ ۲۲:۵۹:۵۷ ۱۴۳۸/۰۲/۲۹
پنج شنبه ۱۳۹۵/۹/۱۱ ۰۵:۱۹:۲۵ ۰۶:۴۸:۵۸ ۱۱:۴۵:۰۲ ۱۶:۴۱:۰۷ ۱۷:۰۱:۱۵ ۲۳:۰۰:۱۶ ۱۴۳۸/۰۳/۰۱
جمعه ۱۳۹۵/۹/۱۲ ۰۵:۲۰:۱۳ ۰۶:۴۹:۵۲ ۱۱:۴۵:۲۵ ۱۶:۴۰:۵۹ ۱۷:۰۱:۰۹ ۲۳:۰۰:۳۶ ۱۴۳۸/۰۳/۰۲
شنبه ۱۳۹۵/۹/۱۳ ۰۵:۲۱:۰۰ ۰۶:۵۰:۴۵ ۱۱:۴۵:۴۹ ۱۶:۴۰:۵۳ ۱۷:۰۱:۰۵ ۲۳:۰۰:۵۶ ۱۴۳۸/۰۳/۰۳
یکشنبه ۱۳۹۵/۹/۱۴ ۰۵:۲۱:۴۶ ۰۶:۵۱:۳۸ ۱۱:۴۶:۱۳ ۱۶:۴۰:۴۹ ۱۷:۰۱:۰۳ ۲۳:۰۱:۱۸ ۱۴۳۸/۰۳/۰۴
دوشنبه ۱۳۹۵/۹/۱۵ ۰۵:۲۲:۳۲ ۰۶:۵۲:۲۹ ۱۱:۴۶:۳۸ ۱۶:۴۰:۴۷ ۱۷:۰۱:۰۲ ۲۳:۰۱:۴۰ ۱۴۳۸/۰۳/۰۵
سه شنبه ۱۳۹۵/۹/۱۶ ۰۵:۲۳:۱۷ ۰۶:۵۳:۲۰ ۱۱:۴۷:۰۳ ۱۶:۴۰:۴۷ ۱۷:۰۱:۰۴ ۲۳:۰۲:۰۲ ۱۴۳۸/۰۳/۰۶
چهار شنبه ۱۳۹۵/۹/۱۷ ۰۵:۲۴:۰۱ ۰۶:۵۴:۰۹ ۱۱:۴۷:۲۹ ۱۶:۴۰:۵۰ ۱۷:۰۱:۰۸ ۲۳:۰۲:۲۵ ۱۴۳۸/۰۳/۰۷
پنج شنبه ۱۳۹۵/۹/۱۸ ۰۵:۲۴:۴۵ ۰۶:۵۴:۵۸ ۱۱:۴۷:۵۶ ۱۶:۴۰:۵۴ ۱۷:۰۱:۱۳ ۲۳:۰۲:۴۹ ۱۴۳۸/۰۳/۰۸
جمعه ۱۳۹۵/۹/۱۹ ۰۵:۲۵:۲۸ ۰۶:۵۵:۴۵ ۱۱:۴۸:۲۳ ۱۶:۴۱:۰۰ ۱۷:۰۱:۲۱ ۲۳:۰۳:۱۴ ۱۴۳۸/۰۳/۰۹
شنبه ۱۳۹۵/۹/۲۰ ۰۵:۲۶:۱۰ ۰۶:۵۶:۳۱ ۱۱:۴۸:۵۰ ۱۶:۴۱:۰۸ ۱۷:۰۱:۳۰ ۲۳:۰۳:۳۹ ۱۴۳۸/۰۳/۱۰
یکشنبه ۱۳۹۵/۹/۲۱ ۰۵:۲۶:۵۱ ۰۶:۵۷:۱۶ ۱۱:۴۹:۱۷ ۱۶:۴۱:۱۸ ۱۷:۰۱:۴۲ ۲۳:۰۴:۰۵ ۱۴۳۸/۰۳/۱۱
دوشنبه ۱۳۹۵/۹/۲۲ ۰۵:۲۷:۳۱ ۰۶:۵۸:۰۰ ۱۱:۴۹:۴۵ ۱۶:۴۱:۳۱ ۱۷:۰۱:۵۵ ۲۳:۰۴:۳۱ ۱۴۳۸/۰۳/۱۲
سه شنبه ۱۳۹۵/۹/۲۳ ۰۵:۲۸:۱۰ ۰۶:۵۸:۴۳ ۱۱:۵۰:۱۴ ۱۶:۴۱:۴۵ ۱۷:۰۲:۱۰ ۲۳:۰۴:۵۸ ۱۴۳۸/۰۳/۱۳
چهار شنبه ۱۳۹۵/۹/۲۴ ۰۵:۲۸:۴۹ ۰۶:۵۹:۲۴ ۱۱:۵۰:۴۲ ۱۶:۴۲:۰۱ ۱۷:۰۲:۲۷ ۲۳:۰۵:۲۵ ۱۴۳۸/۰۳/۱۴
پنج شنبه ۱۳۹۵/۹/۲۵ ۰۵:۲۹:۲۶ ۰۷:۰۰:۰۴ ۱۱:۵۱:۱۱ ۱۶:۴۲:۱۹ ۱۷:۰۲:۴۶ ۲۳:۰۵:۵۲ ۱۴۳۸/۰۳/۱۵
جمعه ۱۳۹۵/۹/۲۶ ۰۵:۳۰:۰۲ ۰۷:۰۰:۴۲ ۱۱:۵۱:۴۰ ۱۶:۴۲:۳۹ ۱۷:۰۳:۰۶ ۲۳:۰۶:۲۰ ۱۴۳۸/۰۳/۱۶
شنبه ۱۳۹۵/۹/۲۷ ۰۵:۳۰:۳۷ ۰۷:۰۱:۱۹ ۱۱:۵۲:۱۰ ۱۶:۴۳:۰۱ ۱۷:۰۳:۲۸ ۲۳:۰۶:۴۹ ۱۴۳۸/۰۳/۱۷
یکشنبه ۱۳۹۵/۹/۲۸ ۰۵:۳۱:۱۱ ۰۷:۰۱:۵۴ ۱۱:۵۲:۳۹ ۱۶:۴۳:۲۴ ۱۷:۰۳:۵۲ ۲۳:۰۷:۱۸ ۱۴۳۸/۰۳/۱۸
دوشنبه ۱۳۹۵/۹/۲۹ ۰۵:۳۱:۴۴ ۰۷:۰۲:۲۸ ۱۱:۵۳:۰۹ ۱۶:۴۳:۵۰ ۱۷:۰۴:۱۸ ۲۳:۰۷:۴۷ ۱۴۳۸/۰۳/۱۹
سه شنبه ۱۳۹۵/۹/۳۰ ۰۵:۳۲:۱۶ ۰۷:۰۳:۰۰ ۱۱:۵۳:۳۸ ۱۶:۴۴:۱۷ ۱۷:۰۴:۴۶ ۲۳:۰۸:۱۶ ۱۴۳۸/۰۳/۲۰
چهار شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱ ۰۵:۳۲:۴۶ ۰۷:۰۳:۳۰ ۱۱:۵۴:۰۸ ۱۶:۴۴:۴۶ ۱۷:۰۵:۱۵ ۲۳:۰۸:۴۶ ۱۴۳۸/۰۳/۲۱
پنج شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲ ۰۵:۳۳:۱۵ ۰۷:۰۳:۵۹ ۱۱:۵۴:۳۸ ۱۶:۴۵:۱۷ ۱۷:۰۵:۴۵ ۲۳:۰۹:۱۶ ۱۴۳۸/۰۳/۲۲
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۳ ۰۵:۳۳:۴۳ ۰۷:۰۴:۲۷ ۱۱:۵۵:۰۸ ۱۶:۴۵:۴۹ ۱۷:۰۶:۱۸ ۲۳:۰۹:۴۶ ۱۴۳۸/۰۳/۲۳
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۴ ۰۵:۳۴:۰۹ ۰۷:۰۴:۵۲ ۱۱:۵۵:۳۸ ۱۶:۴۶:۲۳ ۱۷:۰۶:۵۱ ۲۳:۱۰:۱۶ ۱۴۳۸/۰۳/۲۴
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۵ ۰۵:۳۴:۳۴ ۰۷:۰۵:۱۶ ۱۱:۵۶:۰۷ ۱۶:۴۶:۵۹ ۱۷:۰۷:۲۷ ۲۳:۱۰:۴۷ ۱۴۳۸/۰۳/۲۵
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۶ ۰۵:۳۴:۵۸ ۰۷:۰۵:۳۸ ۱۱:۵۶:۳۷ ۱۶:۴۷:۳۶ ۱۷:۰۸:۰۴ ۲۳:۱۱:۱۷ ۱۴۳۸/۰۳/۲۶
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۷ ۰۵:۳۵:۲۰ ۰۷:۰۵:۵۸ ۱۱:۵۷:۰۶ ۱۶:۴۸:۱۵ ۱۷:۰۸:۴۲ ۲۳:۱۱:۴۸ ۱۴۳۸/۰۳/۲۷
چهار شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۸ ۰۵:۳۵:۴۱ ۰۷:۰۶:۱۶ ۱۱:۵۷:۳۶ ۱۶:۴۸:۵۶ ۱۷:۰۹:۲۲ ۲۳:۱۲:۱۸ ۱۴۳۸/۰۳/۲۸
پنج شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۹ ۰۵:۳۶:۰۰ ۰۷:۰۶:۳۲ ۱۱:۵۸:۰۵ ۱۶:۴۹:۳۷ ۱۷:۱۰:۰۳ ۲۳:۱۲:۴۹ ۱۴۳۸/۰۳/۲۹
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ ۰۵:۳۶:۱۸ ۰۷:۰۶:۴۷ ۱۱:۵۸:۳۴ ۱۶:۵۰:۲۱ ۱۷:۱۰:۴۵ ۲۳:۱۳:۱۹ ۱۴۳۸/۰۳/۳۰
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ ۰۵:۳۶:۳۴ ۰۷:۰۶:۵۹ ۱۱:۵۹:۰۲ ۱۶:۵۱:۰۵ ۱۷:۱۱:۲۹ ۲۳:۱۳:۵۰ ۱۴۳۸/۰۴/۰۱
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ ۰۵:۳۶:۴۹ ۰۷:۰۷:۱۰ ۱۱:۵۹:۳۱ ۱۶:۵۱:۵۱ ۱۷:۱۲:۱۳ ۲۳:۱۴:۲۰ ۱۴۳۸/۰۴/۰۲
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ ۰۵:۳۷:۰۲ ۰۷:۰۷:۱۹ ۱۱:۵۹:۵۹ ۱۶:۵۲:۳۹ ۱۷:۱۲:۵۹ ۲۳:۱۴:۵۰ ۱۴۳۸/۰۴/۰۳
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ ۰۵:۳۷:۱۳ ۰۷:۰۷:۲۵ ۱۲:۰۰:۲۶ ۱۶:۵۳:۲۷ ۱۷:۱۳:۴۷ ۲۳:۱۵:۲۰ ۱۴۳۸/۰۴/۰۴
چهار شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۰۵:۳۷:۲۳ ۰۷:۰۷:۳۰ ۱۲:۰۰:۵۳ ۱۶:۵۴:۱۷ ۱۷:۱۴:۳۵ ۲۳:۱۵:۵۰ ۱۴۳۸/۰۴/۰۵
پنج شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ ۰۵:۳۷:۳۱ ۰۷:۰۷:۳۳ ۱۲:۰۱:۲۰ ۱۶:۵۵:۰۸ ۱۷:۱۵:۲۴ ۲۳:۱۶:۱۹ ۱۴۳۸/۰۴/۰۶
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ ۰۵:۳۷:۳۷ ۰۷:۰۷:۳۴ ۱۲:۰۱:۴۷ ۱۶:۵۶:۰۰ ۱۷:۱۶:۱۵ ۲۳:۱۶:۴۹ ۱۴۳۸/۰۴/۰۷
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ ۰۵:۳۷:۴۲ ۰۷:۰۷:۳۳ ۱۲:۰۲:۱۳ ۱۶:۵۶:۵۲ ۱۷:۱۷:۰۶ ۲۳:۱۷:۱۷ ۱۴۳۸/۰۴/۰۸
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ۰۵:۳۷:۴۵ ۰۷:۰۷:۳۰ ۱۲:۰۲:۳۸ ۱۶:۵۷:۴۶ ۱۷:۱۷:۵۸ ۲۳:۱۷:۴۶ ۱۴۳۸/۰۴/۰۹
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۰۵:۳۷:۴۷ ۰۷:۰۷:۲۵ ۱۲:۰۳:۰۳ ۱۶:۵۸:۴۱ ۱۷:۱۸:۵۱ ۲۳:۱۸:۱۴ ۱۴۳۸/۰۴/۱۰
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ ۰۵:۳۷:۴۶ ۰۷:۰۷:۱۷ ۱۲:۰۳:۲۷ ۱۶:۵۹:۳۷ ۱۷:۱۹:۴۵ ۲۳:۱۸:۴۲ ۱۴۳۸/۰۴/۱۱
چهار شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۰۵:۳۷:۴۴ ۰۷:۰۷:۰۸ ۱۲:۰۳:۵۱ ۱۷:۰۰:۳۴ ۱۷:۲۰:۳۹ ۲۳:۱۹:۰۹ ۱۴۳۸/۰۴/۱۲
پنج شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ ۰۵:۳۷:۴۰ ۰۷:۰۶:۵۷ ۱۲:۰۴:۱۴ ۱۷:۰۱:۳۱ ۱۷:۲۱:۳۵ ۲۳:۱۹:۳۶ ۱۴۳۸/۰۴/۱۳
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ ۰۵:۳۷:۳۴ ۰۷:۰۶:۴۴ ۱۲:۰۴:۳۷ ۱۷:۰۲:۲۹ ۱۷:۲۲:۳۱ ۲۳:۲۰:۰۲ ۱۴۳۸/۰۴/۱۴
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۰۵:۳۷:۲۷ ۰۷:۰۶:۲۹ ۱۲:۰۴:۵۹ ۱۷:۰۳:۲۸ ۱۷:۲۳:۲۷ ۲۳:۲۰:۲۷ ۱۴۳۸/۰۴/۱۵
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ۰۵:۳۷:۱۸ ۰۷:۰۶:۱۳ ۱۲:۰۵:۲۰ ۱۷:۰۴:۲۷ ۱۷:۲۴:۲۵ ۲۳:۲۰:۵۲ ۱۴۳۸/۰۴/۱۶
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۰۵:۳۷:۰۷ ۰۷:۰۵:۵۴ ۱۲:۰۵:۴۰ ۱۷:۰۵:۲۷ ۱۷:۲۵:۲۲ ۲۳:۲۱:۱۷ ۱۴۳۸/۰۴/۱۷
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۰۵:۳۶:۵۴ ۰۷:۰۵:۳۳ ۱۲:۰۶:۰۰ ۱۷:۰۶:۲۸ ۱۷:۲۶:۲۰ ۲۳:۲۱:۴۱ ۱۴۳۸/۰۴/۱۸
چهار شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۰۵:۳۶:۳۹ ۰۷:۰۵:۱۰ ۱۲:۰۶:۲۰ ۱۷:۰۷:۲۹ ۱۷:۲۷:۱۹ ۲۳:۲۲:۰۴ ۱۴۳۸/۰۴/۱۹
پنج شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۰۵:۳۶:۲۳ ۰۷:۰۴:۴۶ ۱۲:۰۶:۳۸ ۱۷:۰۸:۳۰ ۱۷:۲۸:۱۸ ۲۳:۲۲:۲۷ ۱۴۳۸/۰۴/۲۰
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۱ ۰۵:۳۶:۰۵ ۰۷:۰۴:۱۹ ۱۲:۰۶:۵۶ ۱۷:۰۹:۳۲ ۱۷:۲۹:۱۸ ۲۳:۲۲:۴۹ ۱۴۳۸/۰۴/۲۱
شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲ ۰۵:۳۵:۴۵ ۰۷:۰۳:۵۱ ۱۲:۰۷:۱۳ ۱۷:۱۰:۳۵ ۱۷:۳۰:۱۸ ۲۳:۲۳:۱۰ ۱۴۳۸/۰۴/۲۲
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۳ ۰۵:۳۵:۲۳ ۰۷:۰۳:۲۱ ۱۲:۰۷:۲۹ ۱۷:۱۱:۳۷ ۱۷:۳۱:۱۸ ۲۳:۲۳:۳۰ ۱۴۳۸/۰۴/۲۳
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۴ ۰۵:۳۵:۰۰ ۰۷:۰۲:۴۸ ۱۲:۰۷:۴۴ ۱۷:۱۲:۴۰ ۱۷:۳۲:۱۸ ۲۳:۲۳:۵۰ ۱۴۳۸/۰۴/۲۴
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۵ ۰۵:۳۴:۳۵ ۰۷:۰۲:۱۵ ۱۲:۰۷:۵۹ ۱۷:۱۳:۴۳ ۱۷:۳۳:۱۹ ۲۳:۲۴:۰۹ ۱۴۳۸/۰۴/۲۵
چهار شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۶ ۰۵:۳۴:۰۸ ۰۷:۰۱:۳۹ ۱۲:۰۸:۱۳ ۱۷:۱۴:۴۶ ۱۷:۳۴:۱۹ ۲۳:۲۴:۲۷ ۱۴۳۸/۰۴/۲۶
پنج شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۷ ۰۵:۳۳:۳۹ ۰۷:۰۱:۰۲ ۱۲:۰۸:۲۶ ۱۷:۱۵:۵۰ ۱۷:۳۵:۲۰ ۲۳:۲۴:۴۴ ۱۴۳۸/۰۴/۲۷
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۸ ۰۵:۳۳:۰۸ ۰۷:۰۰:۲۲ ۱۲:۰۸:۳۸ ۱۷:۱۶:۵۳ ۱۷:۳۶:۲۱ ۲۳:۲۵:۰۱ ۱۴۳۸/۰۴/۲۸
شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۹ ۰۵:۳۲:۳۶ ۰۶:۵۹:۴۲ ۱۲:۰۸:۴۹ ۱۷:۱۷:۵۷ ۱۷:۳۷:۲۲ ۲۳:۲۵:۱۷ ۱۴۳۸/۰۴/۲۹
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ ۰۵:۳۲:۰۲ ۰۶:۵۸:۵۹ ۱۲:۰۹:۰۰ ۱۷:۱۹:۰۱ ۱۷:۳۸:۲۴ ۲۳:۲۵:۳۱ ۱۴۳۸/۰۵/۰۱
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ ۰۵:۳۱:۲۶ ۰۶:۵۸:۱۵ ۱۲:۰۹:۱۰ ۱۷:۲۰:۰۵ ۱۷:۳۹:۲۵ ۲۳:۲۵:۴۶ ۱۴۳۸/۰۵/۰۲
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۰۵:۳۰:۴۹ ۰۶:۵۷:۲۹ ۱۲:۰۹:۱۹ ۱۷:۲۱:۰۸ ۱۷:۴۰:۲۶ ۲۳:۲۵:۵۹ ۱۴۳۸/۰۵/۰۳
چهار شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۰۵:۳۰:۱۰ ۰۶:۵۶:۴۲ ۱۲:۰۹:۲۷ ۱۷:۲۲:۱۲ ۱۷:۴۱:۲۷ ۲۳:۲۶:۱۱ ۱۴۳۸/۰۵/۰۴
پنج شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ ۰۵:۲۹:۲۹ ۰۶:۵۵:۵۳ ۱۲:۰۹:۳۴ ۱۷:۲۳:۱۶ ۱۷:۴۲:۲۸ ۲۳:۲۶:۲۳ ۱۴۳۸/۰۵/۰۵
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ ۰۵:۲۸:۴۷ ۰۶:۵۵:۰۲ ۱۲:۰۹:۴۱ ۱۷:۲۴:۱۹ ۱۷:۴۳:۲۹ ۲۳:۲۶:۳۳ ۱۴۳۸/۰۵/۰۶
شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۰۵:۲۸:۰۳ ۰۶:۵۴:۱۰ ۱۲:۰۹:۴۶ ۱۷:۲۵:۲۳ ۱۷:۴۴:۳۰ ۲۳:۲۶:۴۳ ۱۴۳۸/۰۵/۰۷
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۰۵:۲۷:۱۸ ۰۶:۵۳:۱۶ ۱۲:۰۹:۵۱ ۱۷:۲۶:۲۶ ۱۷:۴۵:۳۱ ۲۳:۲۶:۵۲ ۱۴۳۸/۰۵/۰۸
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ۰۵:۲۶:۳۰ ۰۶:۵۲:۲۱ ۱۲:۰۹:۵۵ ۱۷:۲۷:۲۹ ۱۷:۴۶:۳۲ ۲۳:۲۷:۰۰ ۱۴۳۸/۰۵/۰۹
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۰۵:۲۵:۴۲ ۰۶:۵۱:۲۵ ۱۲:۰۹:۵۹ ۱۷:۲۸:۳۲ ۱۷:۴۷:۳۲ ۲۳:۲۷:۰۷ ۱۴۳۸/۰۵/۱۰
چهار شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ۰۵:۲۴:۵۱ ۰۶:۵۰:۲۷ ۱۲:۱۰:۰۱ ۱۷:۲۹:۳۵ ۱۷:۴۸:۳۳ ۲۳:۲۷:۱۳ ۱۴۳۸/۰۵/۱۱
پنج شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ ۰۵:۲۴:۰۰ ۰۶:۴۹:۲۸ ۱۲:۱۰:۰۳ ۱۷:۳۰:۳۷ ۱۷:۴۹:۳۳ ۲۳:۲۷:۱۸ ۱۴۳۸/۰۵/۱۲
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ ۰۵:۲۳:۰۶ ۰۶:۴۸:۲۸ ۱۲:۱۰:۰۴ ۱۷:۳۱:۴۰ ۱۷:۵۰:۳۳ ۲۳:۲۷:۲۳ ۱۴۳۸/۰۵/۱۳
شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۰۵:۲۲:۱۱ ۰۶:۴۷:۲۶ ۱۲:۱۰:۰۴ ۱۷:۳۲:۴۲ ۱۷:۵۱:۳۳ ۲۳:۲۷:۲۶ ۱۴۳۸/۰۵/۱۴
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ ۰۵:۲۱:۱۵ ۰۶:۴۶:۲۳ ۱۲:۱۰:۰۳ ۱۷:۳۳:۴۳ ۱۷:۵۲:۳۲ ۲۳:۲۷:۲۹ ۱۴۳۸/۰۵/۱۵
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ۰۵:۲۰:۱۷ ۰۶:۴۵:۱۸ ۱۲:۱۰:۰۲ ۱۷:۳۴:۴۵ ۱۷:۵۳:۳۲ ۲۳:۲۷:۳۱ ۱۴۳۸/۰۵/۱۶
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ ۰۵:۱۹:۱۸ ۰۶:۴۴:۱۳ ۱۲:۰۹:۵۹ ۱۷:۳۵:۴۶ ۱۷:۵۴:۳۱ ۲۳:۲۷:۳۲ ۱۴۳۸/۰۵/۱۷
چهار شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ ۰۵:۱۸:۱۷ ۰۶:۴۳:۰۶ ۱۲:۰۹:۵۷ ۱۷:۳۶:۴۷ ۱۷:۵۵:۳۰ ۲۳:۲۷:۳۲ ۱۴۳۸/۰۵/۱۸
پنج شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ ۰۵:۱۷:۱۵ ۰۶:۴۱:۵۸ ۱۲:۰۹:۵۳ ۱۷:۳۷:۴۸ ۱۷:۵۶:۲۸ ۲۳:۲۷:۳۲ ۱۴۳۸/۰۵/۱۹
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ ۰۵:۱۶:۱۲ ۰۶:۴۰:۴۹ ۱۲:۰۹:۴۹ ۱۷:۳۸:۴۸ ۱۷:۵۷:۲۷ ۲۳:۲۷:۳۰ ۱۴۳۸/۰۵/۲۰
شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۰۵:۱۵:۰۷ ۰۶:۳۹:۳۹ ۱۲:۰۹:۴۴ ۱۷:۳۹:۴۸ ۱۷:۵۸:۲۵ ۲۳:۲۷:۲۸ ۱۴۳۸/۰۵/۲۱
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱ ۰۵:۱۴:۰۱ ۰۶:۳۸:۲۸ ۱۲:۰۹:۳۸ ۱۷:۴۰:۴۸ ۱۷:۵۹:۲۳ ۲۳:۲۷:۲۵ ۱۴۳۸/۰۵/۲۲
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲ ۰۵:۱۲:۵۴ ۰۶:۳۷:۱۶ ۱۲:۰۹:۳۲ ۱۷:۴۱:۴۷ ۱۸:۰۰:۲۰ ۲۳:۲۷:۲۱ ۱۴۳۸/۰۵/۲۳
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۳ ۰۵:۱۱:۴۶ ۰۶:۳۶:۰۳ ۱۲:۰۹:۲۵ ۱۷:۴۲:۴۶ ۱۸:۰۱:۱۷ ۲۳:۲۷:۱۶ ۱۴۳۸/۰۵/۲۴
چهار شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۴ ۰۵:۱۰:۳۶ ۰۶:۳۴:۴۹ ۱۲:۰۹:۱۷ ۱۷:۴۳:۴۵ ۱۸:۰۲:۱۴ ۲۳:۲۷:۱۰ ۱۴۳۸/۰۵/۲۵
پنج شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۵ ۰۵:۰۹:۲۵ ۰۶:۳۳:۳۵ ۱۲:۰۹:۰۹ ۱۷:۴۴:۴۳ ۱۸:۰۳:۱۱ ۲۳:۲۷:۰۴ ۱۴۳۸/۰۵/۲۶
جمعه ۱۳۹۵/۱۲/۶ ۰۵:۰۸:۱۳ ۰۶:۳۲:۱۹ ۱۲:۰۹:۰۰ ۱۷:۴۵:۴۱ ۱۸:۰۴:۰۸ ۲۳:۲۶:۵۷ ۱۴۳۸/۰۵/۲۷
شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۷ ۰۵:۰۶:۵۹ ۰۶:۳۱:۰۲ ۱۲:۰۸:۵۱ ۱۷:۴۶:۳۹ ۱۸:۰۵:۰۴ ۲۳:۲۶:۴۹ ۱۴۳۸/۰۵/۲۸
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۸ ۰۵:۰۵:۴۵ ۰۶:۲۹:۴۵ ۱۲:۰۸:۴۱ ۱۷:۴۷:۳۶ ۱۸:۰۶:۰۰ ۲۳:۲۶:۴۱ ۱۴۳۸/۰۵/۲۹
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۹ ۰۵:۰۴:۳۰ ۰۶:۲۸:۲۷ ۱۲:۰۸:۳۰ ۱۷:۴۸:۳۳ ۱۸:۰۶:۵۶ ۲۳:۲۶:۳۱ ۱۴۳۸/۰۵/۳۰
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ۰۵:۰۳:۱۳ ۰۶:۲۷:۰۸ ۱۲:۰۸:۱۹ ۱۷:۴۹:۳۰ ۱۸:۰۷:۵۱ ۲۳:۲۶:۲۲ ۱۴۳۸/۰۶/۰۱
چهار شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ ۰۵:۰۱:۵۵ ۰۶:۲۵:۴۸ ۱۲:۰۸:۰۷ ۱۷:۵۰:۲۷ ۱۸:۰۸:۴۶ ۲۳:۲۶:۱۱ ۱۴۳۸/۰۶/۰۲
پنج شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ ۰۵:۰۰:۳۷ ۰۶:۲۴:۲۸ ۱۲:۰۷:۵۵ ۱۷:۵۱:۲۳ ۱۸:۰۹:۴۱ ۲۳:۲۶:۰۰ ۱۴۳۸/۰۶/۰۳
جمعه ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ ۰۴:۵۹:۱۷ ۰۶:۲۳:۰۷ ۱۲:۰۷:۴۳ ۱۷:۵۲:۱۸ ۱۸:۱۰:۳۶ ۲۳:۲۵:۴۸ ۱۴۳۸/۰۶/۰۴
شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۰۴:۵۷:۵۶ ۰۶:۲۱:۴۶ ۱۲:۰۷:۳۰ ۱۷:۵۳:۱۴ ۱۸:۱۱:۳۱ ۲۳:۲۵:۳۵ ۱۴۳۸/۰۶/۰۵
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۰۴:۵۶:۳۵ ۰۶:۲۰:۲۳ ۱۲:۰۷:۱۶ ۱۷:۵۴:۰۹ ۱۸:۱۲:۲۵ ۲۳:۲۵:۲۲ ۱۴۳۸/۰۶/۰۶
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ۰۴:۵۵:۱۲ ۰۶:۱۹:۰۱ ۱۲:۰۷:۰۲ ۱۷:۵۵:۰۴ ۱۸:۱۳:۱۹ ۲۳:۲۵:۰۸ ۱۴۳۸/۰۶/۰۷
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۰۴:۵۳:۴۹ ۰۶:۱۷:۳۸ ۱۲:۰۶:۴۸ ۱۷:۵۵:۵۹ ۱۸:۱۴:۱۳ ۲۳:۲۴:۵۴ ۱۴۳۸/۰۶/۰۸
چهار شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ۰۴:۵۲:۲۴ ۰۶:۱۶:۱۴ ۱۲:۰۶:۳۴ ۱۷:۵۶:۵۳ ۱۸:۱۵:۰۷ ۲۳:۲۴:۳۹ ۱۴۳۸/۰۶/۰۹
پنج شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ ۰۴:۵۰:۵۹ ۰۶:۱۴:۵۰ ۱۲:۰۶:۱۹ ۱۷:۵۷:۴۷ ۱۸:۱۶:۰۰ ۲۳:۲۴:۲۳ ۱۴۳۸/۰۶/۱۰
جمعه ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ ۰۴:۴۹:۳۳ ۰۶:۱۳:۲۵ ۱۲:۰۶:۰۳ ۱۷:۵۸:۴۱ ۱۸:۱۶:۵۴ ۲۳:۲۴:۰۷ ۱۴۳۸/۰۶/۱۱
شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ۰۴:۴۸:۰۷ ۰۶:۱۲:۰۰ ۱۲:۰۵:۴۸ ۱۷:۵۹:۳۵ ۱۸:۱۷:۴۷ ۲۳:۲۳:۵۱ ۱۴۳۸/۰۶/۱۲
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ ۰۴:۴۶:۳۹ ۰۶:۱۰:۳۵ ۱۲:۰۵:۳۲ ۱۸:۰۰:۲۸ ۱۸:۱۸:۴۰ ۲۳:۲۳:۳۴ ۱۴۳۸/۰۶/۱۳
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ ۰۴:۴۵:۱۱ ۰۶:۰۹:۰۹ ۱۲:۰۵:۱۵ ۱۸:۰۱:۲۱ ۱۸:۱۹:۳۳ ۲۳:۲۳:۱۶ ۱۴۳۸/۰۶/۱۴
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ ۰۴:۴۳:۴۲ ۰۶:۰۷:۴۳ ۱۲:۰۴:۵۹ ۱۸:۰۲:۱۴ ۱۸:۲۰:۲۶ ۲۳:۲۲:۵۸ ۱۴۳۸/۰۶/۱۵
چهار شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۰۴:۴۲:۱۲ ۰۶:۰۶:۱۷ ۱۲:۰۴:۴۲ ۱۸:۰۳:۰۷ ۱۸:۲۱:۱۸ ۲۳:۲۲:۴۰ ۱۴۳۸/۰۶/۱۶
پنج شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ ۰۴:۴۰:۴۲ ۰۶:۰۴:۵۰ ۱۲:۰۴:۲۵ ۱۸:۰۴:۰۰ ۱۸:۲۲:۱۱ ۲۳:۲۲:۲۱ ۱۴۳۸/۰۶/۱۷
جمعه ۱۳۹۵/۱۲/۲۷ ۰۴:۳۹:۱۱ ۰۶:۰۳:۲۴ ۱۲:۰۴:۰۸ ۱۸:۰۴:۵۲ ۱۸:۲۳:۰۳ ۲۳:۲۲:۰۲ ۱۴۳۸/۰۶/۱۸
شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۰۴:۳۷:۴۰ ۰۶:۰۱:۵۷ ۱۲:۰۳:۵۰ ۱۸:۰۵:۴۴ ۱۸:۲۳:۵۶ ۲۳:۲۱:۴۲ ۱۴۳۸/۰۶/۱۹
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ ۰۴:۳۶:۰۸ ۰۶:۰۰:۳۰ ۱۲:۰۳:۳۳ ۱۸:۰۶:۳۶ ۱۸:۲۴:۴۸ ۲۳:۲۱:۲۲ ۱۴۳۸/۰۶/۲۰
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۰۴:۳۴:۳۵ ۰۵:۵۹:۰۲ ۱۲:۰۳:۱۵ ۱۸:۰۷:۲۸ ۱۸:۲۵:۴۰ ۲۳:۲۱:۰۲ ۱۴۳۸/۰۶/۲۱
 
 

 

تمام حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری چهاردانگه می باشد . www.4dangehnews.ir

مجوز استفاده از قالب خبری ناب نیوز برای اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید